Közterület-felügyelő

Hadnagy Árpád, Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT)

A képviselő-testület szeptember 29-én fogadta el a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet. Tinnye idén csatlakozott a Budakörnyéki Önkormányzati Társuláshoz (BÖT), a közterület-felügyelői feladatokat ők biztosítják.

A közterület-felügyelő személyére pályázatot írtak ki, ezért Tinnyén és több környező településen is átmenetileg Hadnagy Árpád közterület felügyelő az illetékes. Feladata elsősorban a rendeletben foglaltak ellenőrzése. Hadnagy Árpád Tinnyén tehát már dolgozik, heti 6 órában járja az utcákat. Elmondta, hogy bár büntetni lehetne minden alkalommal, de az önkormányzat kérte, hogy kezdetben inkább csak figyelmeztesse a szabálysértőket (szóban, esetleg írásban), és ha ez nem vezet eredményre, csak akkor legyen büntetés. A helyszíni bírságot ő, a rendelettel kapcsolatos közigazgatási bírságot a jegyző fogja kiszabni.

A felügyelő hatáskörébe tartoznak az elszökött, elkóborolt, kiengedett kutyákkal kapcsolatos szabálysértések (pl. a sétáltatott kutya gazdájának fel kell szednie a kutyapiszkot), a közterületen történő avar égetése (ami tilos).

Közigazgatási bírsággal sújthatók pl. a közlekedési (pl. a parkolással kapcsolatos) szabálysértések, de ide tartozik a rendszám nélkül vagy lejárt forgalmival közterületen tárolt gépjármű és a sárfelhordás is.

A felügyelőnek az ingatlanrend ellenőrzése is feladata (legyen házszám, az ingatlan ne legyen szemetes vagy elhanyagolt, a kerítés megfelelő legyen, hogy a kutya ne szökhessen ki, a vízáteresztő ne legyen eldugulva, stb.), de a közterületen, az utcák elején hiányzó vagy nem megfelelő önkormányzati utca névtáblákról is tájékoztatja a jegyzőt.

Ezek olyan szabálysértések, amelyeket a közterület-felügyelőnek dokumentálnia és a jegyző felé továbbítania kell.