A képviselő-testületi ülések hangfelvételei

már az interneten – a tinnye.info online hírportálon

A képviselő-testületi ülések nyilvánosak. Mi több, nyilvános közszereplésnek minősülnek, és így azok a jog szerint teljes nyilvánosságot élveznek. Ezek szerint az önkormányzati képviselők ülésezésein bárki jelen lehet, kép-, videó- és hangfelvételt készíthet. A felvételeket közzé teheti, azaz szabadon nyilvánosságra hozhatja. És ehhez még a jelenlévők engedélye, hozzájárulása sem szükséges. Persze, ha nem zárt ülésről van szó.

A zárt ülésekre más szabályok vonatkoznak, de a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét még a zárt ülés esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntések is nyilvánosak.

Hallgassa meg a felvételeket a honlapunkon!

Korábban megígértük, hogy a képviselő-testületi ülések hangfelvételeit honlapunkon (könnyen kereshető módon) elérhetővé tesszük. A munkát elkezdtük, a felvételeket folyamatosan töltjük fel hírportálunkra (visszamenőlegesen is). Ezért szíves türelmüket kérjük.

Aki ellátogat honlapunkra, mindenféle regisztráció nélkül (tehát bármilyen személyes adat megadása nélkül) elolvashatja az ülés jegyzőkönyvét (a 2017-es üléseknél a szerkesztői beszámolót és olykor az ülésen történtekkel kapcsolatos gondolataimat).

A tinnye.info hírportálunkon bárki egy kattintással meghallgathatja az általa kiválasztott napirendi pontot, bele- vagy visszatekerhet, vagy akár letöltheti a saját számítógépére is.

Eddig (2018. november közepéig) az alábbi ülések hangfelvételeit töltöttük fel honlapunkra:

2018. szeptember 26. (néhány nyilvános napirendi pont hangfelvételére még várunk, mert azokat – bár kikértük – még nem kaptuk meg a hivataltól)

2018. július 25. (rendkívüli ülés)

2018. július 12. (rendkívüli ülés)

2018. május 16.

A honlapunkon korábban megjelent képviselő-testületi ülésekről szóló beszámolóinkat is frissíteni fogjuk a rendelkezésünkre álló hangfelvételekkel. Kérjük kísérjék figyelemmel honlapunkat és facebook oldalunkat, hogy ne maradjanak le semmiről.

A cikkek elején egy tartalomjegyzéket találnak, így a keresett napirendi pont egy kattintással azonnal előhívható. A tartalomjegyzékben a napirendi pont mellett annak eredménye (a szavazások) is azonnal láthatók. Akkor is, ha a tárgyalás során több szavazás történt.


Tartalomjegyzék a cikk elején, a szavazások eredményeivel (2018. július 25-i rendkívüli ülés)

Ha cikkeinkben ezt látják: , akkor nyugodtan kattintsanak rá, és máris meghallgathatják az adott napirendi pontot. Ha ezzel a grafikával találkoznak , akkor az adott téma hangfelvételét MP3 formátumú hangfájlként ki is menthetik számítógépükre.

Ha viszont ezzel találkoznak: , akkor valamilyen, a témához kapcsolódó dokumentumhoz (pdf vagy doc fájlt) tudnak hozzáférni.

Ha nem kívánják elolvasni a cikk (jegyzőkönyv) szövegét, azonnal a cikk végére ugorva, egy információs panelen minden nyilvánosságra hozott dokumentum és hangfelvétel egy helyen megtalálható és letölthető, de ha szeretnék, az önkormányzat kapcsolódó oldalaira is egyszerűen, egy kattintással eljuthatnak.


Információs panel a cikk végén (2018. július 25-i rendkívüli ülés)

 

A képviselő-testületi ülések nyilvánossága

De nézzük meg, mit is jelent a képviselő-testületi ülések nyilvánossága. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (2011. évi CXII.) törvény és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalása szerint:


Részlet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalásából (2017.)

Tehát a fentiek tudatában kell a képviselőknek, a jegyzőnek, még a jelen lévő vendégeknek és az ülésen személyesen részt vevő állampolgároknak is megszólalniuk. Úgy, hogy tisztában vannak azzal, hogy az ülésen elmondottak, de még az egyéb személyes megnyilvánulások is teljesen nyilvánosak:


Részlet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalásából (2017.)

A jogszabály részletesen meghatározza, milyen személyes adatok élveznek védelmet, és mely adatok szolgálják a köz érdekét. Néhány ezek közül:

Személyes adat: az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat, pl. neve, azonosító jele, valamilyen rá jellemző ismeret (a jogszabály részletesen felsorol számos ilyet), valamint az ezekből levonható következtetés

Különleges adat: a faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre, vallásos meggyőződésre, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, stb. vonatkozó személyes adat

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő (a személyes adat fogalma alá nem eső) adat, pl. hatáskör, illetékesség, szervezeti felépítés, valamint a gazdálkodásra és a megkötött szerződésekre vonatkozó adat

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy megismerhetőségét a törvény közérdekből elrendeli

 

Az ülésen felszólaló képviselőknek annál is inkább oda kell figyelniük, mert a személyes, de még a különleges adatok szándékos vagy esetleg óvatlan nyilvánosságra hozása miatt is maga a felszólaló személy a felelős (aki az adott információt a testületi ülésen kimondta, tehát nyilvánosságra hozta):

Tehát az ülés hangfelvételei, a felszólalásokkal, vitákkal és „egyéb személyes megnyilvánulásokkal” együtt jogszerűen közzé tehetők, akár az interneten is nyilvánosságra hozhatók.


Részlet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalásából (2017.)

Kedves Olvasóink!

Reméljük, örömmel fognak élni ezzel, a technika és honlapunk által ingyenesen nyújtott lehetőséggel, és minél többen meg fogják hallgatni, hogy mi történik a képviselő-testület ülésein, és hogy a választott képviselők milyen álláspontra helyezkednek egy-egy helyi ügy kapcsán.

Lehet, néhányan nem örülnek ennek a jogszabályok által nyújtott teljes nyilvánosságnak, de ne feledjék, jövőre önkormányzati választások lesznek Magyarországon.

A nyilvánosság azért jó dolog, mert valóban demokratikus. Bárki, akit érdekel saját közvetlen környezetének sorsa és nyomon követi a helyi eseményeket, amikor szükség van rá, könnyebben hozhat megfontolt, felelős döntést.