Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. november 28.

A tinnyei képviselő-testület novemberi rendes ülésén többek között áttekintette a 2018. év első kilenc hónapjának költségvetését, döntött az adóérdekeltségi rendeletről, több tinnyei beruházáshoz beérkezett ajánlatról, a szociális tűzifa és a Bursa Hungarica pályázatról. Elutasította a polgármester új szavazórendszer bevezetésére irányuló javaslatát és módosította az étkezési rendeletet.

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő jelen van. és hogy Lőrincz László képviselő jelezte távolmaradását. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett vezeti.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. Az önkormányzat 2018. 1-9 hónap 2018. költségvetési beszámoló (tájékoztatás)
2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú (rendelet) módosításának elfogadása
3. Étkezési rendelet módosítása
4. Szociális tűzifa rendelet módosítása
5. Adóérdekeltségi rendelet tervezet
6. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
7. Döntés az MS voks 7 ülésvezetést támogató rendszer bevezetéséről
8. Tinnye 1495 hrsz. önkormányzati telekeladás
9. Tinnye 1895 hrsz. ingatlan átvétele adótartozás beszámítással
10. Belterületi csapadékvíz elvezetése tervezői ajánlatok elbírálása
11. Tinnye Király-völgy közvilágítására érkezett kivitelezői ajánlatok elbírálása
12. Tinnye Bajcsy-Zs. úti gyalogátkelőhelyre érkezett tervezői ajánlatok elbírálása
13. Garancs tó kormányhivatal hiánypótlás
14. BÖT társulási megállapodás módosítása
15. Önkormányzati ingatlan vagyonhasznosítási koncepció tárgyalása (zárt ülés)
16. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
17. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről
18. Egyebek

(a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét cikkünk írásáig nem hozták nyilvánosságra; ha ez megtörténik, frissítjük cikkünket [a szerk.])


A tinnyei Kossuth ház (fotó: Ladányi Péter, 2016. augusztus)

(a napirendi pont előtt a polgármester – elfogadva a jegyző javaslatát – rövid szünetet rendelt el, a szünetet követően folytatódott a napirendi pont tárgyalása [a szerk.])

(a polgármester által „MS voks”, ill. „Microsoft rendszer”-nek nevezett szavazást támogató rendszer helyesen MikroVoks rendszer, amelyről korábban Tinnye, a gazdag falu című cikkünkben írtunk [a szerk.])

(a napirendi pont tárgyalása közben kiderült, hogy Krix Lajos szerint rendkívül aggályos, ha nyilvánosságra kerül, ki hogyan szavazott. A polgármester sajnos téved. Minden képviselői megnyilvánulás, így a képviselők által leadott szavazat is nyilvános adat. Több hatósági és alkotmánybírósági állásfoglalás is kimondja, hogy a leadott szavazat is nyilvános:

„[…] elhangzott képviselői nyilatkozatok és egyéb személyes megnyilvánulások nyilvánosak, bárki által megismerhetőek, beleértve a képviselő szavazatait is.”

Szerettem volna a képviselő-testületet is tájékoztatni erről. Ezért szólásra jelentkeztem, de a polgármester „Ladányi úrnak nem adom meg a szót, mert érintett a dologban” megjegyzéssel ezt nem tette lehetővé. Szomorú, hogy a helyesbítést a jegyző sem tette meg. Egyébként nem vagyok érintett az ügyben, bár tény, hogy van róla véleményem… [a szerk.])

(rövid szünetet követően az ülés folytatódott [a szerk.])

(a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét cikkünk írásáig nem hozták nyilvánosságra; ha ez megtörténik, frissítjük cikkünket [a szerk.])

(a napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta a képviselő-testület [a szerk.])

(a napirendi pontot végül nem tárgyalta a képviselő-testület [a szerk.])