Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. február 27.

A tinnyei képviselő-testület 2019. február 27-i ülésének beszámolója. Egyelőre sajnos csak az ülés napirendjével szolgálhatunk, mert sem az ülés hangfelvétele, sem a jegyzőkönyve, sem az előterjesztései, ill. határozati javaslatai nem állnak rendelkezésünkre. Amennyiben megkapjuk a már 2019. március 25-én kikért közérdekű nyilvános adatokat, frissítjük cikkünket.

Az ülés meghirdetett napirendje:

1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
2. Polgármesteri szabadságterv
3. Bérleti szerződés háziorvosi lakás (visszterhes) és rendelő (ingyenes)
4. SZMSZ felülvizsgálat
5. Főépítész megbízása
6. Nehéz gépjárművek behajtási engedélye
7. Közösségi együttélés szabályainak felülvizsgálata
8. Buszmegállók felújítása Házad Lesz Kft.
9. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítási javaslata (208/3, 413, 582/9 hrsz)
10. Lejárt határidejű határozatok
11. Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről
12. Egyebek