Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 3. (rendkívüli ülés)

A tinnyei képviselő-testület határozatban foglalt állást az M-100 autóúttal és a Tinnyét elkerülő tehermentesítő úttal kapcsolatban. Az ülést nagy érdeklődés övezte, több közvetlenül érintett helyben lakó is megjelent. Egy anyuka a gyermekével érkezett, és az egyik helyi lakosnak már nem jutott ülőhely.

A képviselő-testületi ülés előtti percekben a megjelent lakók egyike írásban szeretett volna átadni egy előre megfogalmazott állásfoglalás tervezetet a polgármesternek, a jegyzőnek és a megjelent képviselőknek. A jegyző felhívta a lakó figyelmét, hogy az ülést a polgármester fogja vezetni, és neki van joga ahhoz, hogy szót adjon.

Krix Lajos azonban nem engedélyezte az írás átadását, és nem adott szót a tinnyei lakosnak:

 

(ennek ellentmond, hogy a polgármester által hivatkozott SZMSZ, azaz a 9/2013 sz. önkormányzati rendelet 12. §-a szerint a polgármester és a képviselő-testület csak az érintett lakosok meghallgatása után nyilvánít véleményt [a szerk.])


Tinnye Község Képviselő-testületének 9/2013 (VII. 4.) sz. önkormányzati rendelete (SZMSZ), 12. §

 

Krix Lajos köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő­-testület határozatképes, Nagy Jenő képviselő betegség miatt nem jelent meg, dr. Molnár Ede alpolgármester pedig valószínűleg érkezni fog és majd bekapcsolódik a munkába. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet dr. Imre Gábor jegyző vezeti.

A polgármester elmondta, hogy rendkívüli ülés esetén kizárólag a meghirdetett napirendi pont tárgyalása lehetséges. Hozzátette, hogy a rendkívüli ülés az SZMSZ alapján, amiatt került összehívásra, mert a képviselők több, mint 25%-a igényelte, hogy tartsanak rendkívüli ülést a témában.

Elfogadott napirendi pont:

1. M-100 autóúttal és a Tinnyét elkerülő tehermentesítő úttal kapcsolatos állásfoglalás

Krix Lajos Tinnye polgármestere emlékeztette a képviselőket, hogy nagyon régi témáról van szó, 10-15 évvel ezelőtt kezdtek felgyorsulni az utakkal kapcsolatos események. Röviden vázolta az azóta történteket.

(dr. Molnár Ede Levente alpolgármester időközben megérkezett [a szerk.])

A polgármester elmondta, hogy két lakossági fórum keretében bárki kifejthette véleményét. Megjegyezte, hogy az utóbbi hónapokban olyan vélemények is elhangzottak, amelyek a polgármester szerint alapjaiban kérdőjelezik meg az eddigi szakfeladati és hatósági munkát.

Krix Lajos így fogalmazott: „Magam is többekkel azon a véleményen vagyunk, hogy a lakóhelyünktől távolabbi településen élők természetesen véleményt formálhatnak, de a tinnyei belügyekben úgy gondolom, hogy Tinnye lakossága és a szűk környezetünk kell, hogy a megoldásokat megtalálja. Nem feltétlenül csak az útra, hanem bármire vonatkozóan.”.

Hozzátette, hogy Nagy Jenő képviselő – bár betegsége miatt megjelenni nem tudott az ülésen – kérte, hogy a polgármester tolmácsolja támogatását a határozattal kapcsolatban. Miután a megjelent képviselők részéről hozzászólás nem volt, Krix Lajos felolvasta a határozat tervezetet.


A tinnyei képviselőtestület 2019. április 3-i rendkívüli ülése (fotó: Ladányi Péter)

A határozat tervezete szerint a tinnyei képviselő-testület a Constreal Kft. C210/2017 tervszám alatt, Esztergom-M1 autópálya közötti tervekben foglaltakat az alábbi kiegészítésekkel támogatja:

1. Az M100-as autóúttal azonos időben épüljön meg a Tinnye központi falurészét északról elkerülő, az M100-as, 102-es és 1133-as sz. utat összekötő út (I/1. szakasz),
2. A fenti út terveinek 2019. március 19-i kiegészítése alapján, három helyen biztosítani kell a szintbeli áthaladási lehetőséget,
3. A fenti út terveinek 2019. március 14-i kiegészítésében szereplő süllyesztett pálya vezetését úgy kell megoldani, hogy az útpálya szintje és a földgát közti magasság 5 m legyen,
4. A 102-es és a 1133-as sz. útra a 7,5 t összsúly feletti járművek behajtását meg kell tiltani.

(Az önkormányzati határozat tervezetét a vonatkozó jogszabályok és NAIH állásfoglalás ellenére cikkünk készítéséig még nem hozták nyilvánosságra. Cikkünket a határozat pontos szövegével a jegyzőkönyv vagy a határozat tervezete birtokában frissíteni fogjuk [a szerk.])

Az ülés elején is szót kérő lakó újra megpróbált szót kérni, de azt a jegyző és a polgármester ezúttal sem tették lehetővé. „Az Ötv. és a Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint hallgatóságként kezeljük, a szót nem adom meg. Ez képviselő-testületi ülés. A lakossági fórum pl. a jövő héten pénteken 18 órakor lesz újabb lakossági fórum. És szavazás közben vagyunk.” – fogalmazott Krix Lajos.

Ezután a képviselők szavaztak a határozati javaslatról.

 

A megjelent lakók eljuttatták állásfoglalás tervezetüket szerkesztőségünkhöz (FIGYELEM! Ez nem a képviselő-testület által elfogadott, hanem a lakók által javasolt szöveg!):


Az érintett lakosok állásfoglalás tervezete, amit Krix Lajos nem engedett a képviselőknek átadni