Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 24.

A tinnyei képviselő-testület április 24-i ülésén elfogadta a Pilisvörösvári Rendőrőrs beszámolóját, módosította a 2018 évi költségvetést, majd elfogadta a költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadás) rendeletet. A testület döntött az orvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázat önrészéről, az iskola igazgatói pályázat véleményezéséről és a civil pályázati felhívásról. A képviselők használatba vették azt a szavazórendszert, amiről korábban Tinnye, a gazdag falu című cikkünkben írtunk. A 3,5 millió forintos szavazórendszert a gyártó cég fél évre ingyenesen adta kölcsön a képviselő-testületnek. Az ülésről a BKTV videófelvételt készített. A jegyzőkönyvet cikkünk készítéséig még nem hozták nyilvánosságra (ha megkapjuk, frissítjük cikkünket).


A BKTV videófelvételt készített a tinnyei képviselő-testületi ülésről az önkormányzat megbízásából

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő­-testület tagjai közül 6 fő jelen van, Lőrinc László képviselő hiányzik. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett vezeti.

Az elfogadott napirendi pontok a következők:

1. A Pilisvörösvári Rendőrőrs 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
4. Orvosi rendelő pályázat beadásával kapcsolatos döntés
5. Iskola igazgatói pályázat véleményezése
6. Lejárt határidejű határozatok
7. Egyebek


mVoks szavazórendszer a 2019. április 24-i képviselő-testületi ülésen Tinnyén


Tinnyei képviselő-testületi ülés 2019. április 24-én

(az ülés rövid szünet után folytatódott [a szerk.])