Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. július 17.

2019. július 17-én délután 3 órától a képviselő-testület ismét ülésezett. Bár az ülés nem rendkívüli, hanem ún. „rendes” ülés volt, az önkormányzat honlapján mégsem jelent meg időben az ülés napirendje, csak az ülés napján, pár perccel 10 óra után.
(a napirendi pontok előterjesztéseit és határozati javaslatait a jogszabályok szerint és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság korábbi felszólításának megfelelően is elérhetővé kellene tenni a honlapon a benyújtás időpontjában, tehát napokkal az ülés előtt; a hivatal ezt sajnos soha nem teszi meg [a szerk.])
Az ülésről a BKTV ezúttal nem készített videófelvételt, és a meghirdetés jogellenes módja miatt én sem tudtam az ülésen részt venni. Szerencsére a körülmények ellenére mégis sikerült az ülés hangfelvételét megkapnunk (nem az önkormányzattól), így az ülést most Önök is meghallgathatják. A hangfelvételt Czuczor Szabolcs készítette (köszönjük!).


A képviselő-testületi ülést jogszerűtlenül hirdették meg (forrás: tinnye.hu)

A képviselő-testület az ülésen döntött az idei szociális tűzifa pályázatról, a május végi özönvízszerű esőzéssel kapcsolatos vis maior önerőről, a közétkeztetés közbeszerzésének kiírásáról, a civil szervezetek és a református gyermektábor támogatásáról és a tinnyei hivatalnál tartandó igazgatási szünetről. A képviselők módosították a Király-völgyet érintő változtatási tilalmat, mostantól a telekalakítás nem lehetséges, de építkezésre már lesz lehetőség. Ha megkapjuk az ülés hivatalos jegyzőkönyvét, frissítjük cikkünket.

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő­-testület tagjai közül 6 fő jelen van, Naszvadi Győző szabadságát tölti, nem tud részt venni a mai ülésen. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett vezeti.

A napirendi pontok közé javasolja 7. pont után felvenni a hivatalt érintő igazgatási szünettel kapcsolatos javaslatát. Az elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. Szociális tűzifa pályázaton való részvétel és önrész elfogadása
2., Változtatási tilalom elrendelésének módosítása
3. Vis maior /EBR42: 450607/ pályázat saját erő döntés
4. Közétkeztetés közbeszerzés kiírása
5. Civil szervezetek pályázatának elbírálása
6. Döntés a Református tábor támogatásáról
7. 2019. I. félévi gazdálkodásról tájékoztató
8. Igazgatási szünet
9. Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt eseményekről
10. Lejárt határidejű határozatok
11. Egyebek

(a képviselő-testület nem szavazott a napirendi pontról [a szerk.])

(Lőrincz László képviselő közben kiment [a szerk.])