Page header
 Main page Today:  Glass In 4 days:  Municipal,  Selective

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 3. (rendkívüli ülés)

06/04/2019, Ladányi Péter

Tags: Képviselő-testületi ülések Közélet M100 (R11) Tinnyén ezt lehet?

A tinnyei képviselő-testület határozatban foglalt állást az M-100 autóúttal és a Tinnyét elkerülő tehermentesítő úttal kapcsolatban. Az ülést nagy érdeklődés övezte, több közvetlenül érintett helyben lakó is megjelent. Egy anyuka a gyermekével érkezett, és az egyik helyi lakosnak már nem jutott ülőhely.

 20190403_JKV.pdf
 20190403_JKVM.pdf
Az ülés előtt…
Napirend
1. M-100 autóúttal és a Tinnyét elkerülő tehermentesítő úttal kapcsolatos állásfoglalás
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Present: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede Levente alpolgármester,
Darázs Lászlóné, Lőrincz László, Naszvadi Győző és Török Éva képviselők,
dr. Imre Gábor jegyző és jegyzőkönyv-vezető

Az ülés előtt…

 20190403_rk_Krix_Lajos_nem_adja_meg_a_szot.mp3

A képviselő-testületi ülés előtti percekben a megjelent lakók egyike írásban szeretett volna átadni egy előre megfogalmazott állásfoglalás tervezetet a polgármesternek, a jegyzőnek és a megjelent képviselőknek. A jegyző felhívta a lakó figyelmét, hogy az ülést a polgármester fogja vezetni, és neki van joga ahhoz, hogy szót adjon.

Krix Lajos azonban nem engedélyezte az írás átadását, és nem adott szót a tinnyei lakosnak:

Még nem kezdtük meg a képviselő-testületi ülést, és
a képviselő-testületi ülés az önkormányzati törvény és az SZMSZ-ben meghatározottak szerint folyik. [...]
Nem adom meg a szót, tessék leülni. Kint az utcán lehet osztani, ez képviselő-testületi ülés, nem pedig lakossági fórum. – mondta Krix Lajos.

 

(ennek ellentmond, hogy a polgármester által hivatkozott SZMSZ, azaz a 9/2013 sz. önkormányzati rendelet 12. §-a szerint a polgármester és a képviselő-testület csak az érintett lakosok meghallgatása után nyilvánít véleményt [a szerk.])

Tinnye Község Képviselő-testületének 9/2013 (VII. 4.) sz. önkormányzati rendelete (SZMSZ), 12. §

 

Napirend

 20190403_rk_0_Napirend.mp3

Krix Lajos köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő­-testület határozatképes, Nagy Jenő képviselő betegség miatt nem jelent meg, dr. Molnár Ede alpolgármester pedig valószínűleg érkezni fog és majd bekapcsolódik a munkába. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet dr. Imre Gábor jegyző vezeti.

A polgármester elmondta, hogy rendkívüli ülés esetén kizárólag a meghirdetett napirendi pont tárgyalása lehetséges. Hozzátette, hogy a rendkívüli ülés az SZMSZ alapján, amiatt került összehívásra, mert a képviselők több, mint 25%-a igényelte, hogy tartsanak rendkívüli ülést a témában.

Elfogadott napirendi pont:

1. M-100 autóúttal és a Tinnyét elkerülő tehermentesítő úttal kapcsolatos állásfoglalás

 Accepted: 5 yes, 0 no, 0 stay

1. M-100 autóúttal és a Tinnyét elkerülő tehermentesítő úttal kapcsolatos állásfoglalás

 20190403_rk_1_Allasfoglalas_M100_es_Elkerulo_ut.mp3

Krix Lajos Tinnye polgármestere emlékeztette a képviselőket, hogy nagyon régi témáról van szó, 10-15 évvel ezelőtt kezdtek felgyorsulni az utakkal kapcsolatos események. Röviden vázolta az azóta történteket.

(dr. Molnár Ede Levente alpolgármester időközben megérkezett [a szerk.])

A polgármester elmondta, hogy két lakossági fórum keretében bárki kifejthette véleményét. Megjegyezte, hogy az utóbbi hónapokban olyan vélemények is elhangzottak, amelyek a polgármester szerint alapjaiban kérdőjelezik meg az eddigi szakfeladati és hatósági munkát.

Krix Lajos így fogalmazott: „Magam is többekkel azon a véleményen vagyunk, hogy a lakóhelyünktől távolabbi településen élők természetesen véleményt formálhatnak, de a tinnyei belügyekben úgy gondolom, hogy Tinnye lakossága és a szűk környezetünk kell, hogy a megoldásokat megtalálja. Nem feltétlenül csak az útra, hanem bármire vonatkozóan.”.

Azt gondolom, hogy elérkeztünk oda,
a képviselő-testületünk egy igen fontos feladat előtt áll, hogy a lakosság többségének a véleményét tükrözze a határozatunk. – fogalmazott a polgármester.

Hozzátette, hogy Nagy Jenő képviselő – bár betegsége miatt megjelenni nem tudott az ülésen – kérte, hogy a polgármester tolmácsolja támogatását a határozattal kapcsolatban. Miután a megjelent képviselők részéről hozzászólás nem volt, Krix Lajos felolvasta a határozat tervezetet.

A tinnyei képviselőtestület 2019. április 3-i rendkívüli ülése (photo: Ladányi Péter)

A határozat tervezete szerint a tinnyei képviselő-testület a Constreal Kft. C210/2017 tervszám alatt, Esztergom-M1 autópálya közötti tervekben foglaltakat az alábbi kiegészítésekkel támogatja:

1. Az M100-as autóúttal azonos időben épüljön meg a Tinnye központi falurészét északról elkerülő, az M100-as, 102-es és 1133-as sz. utat összekötő út (I/1. szakasz),
2. A fenti út terveinek 2019. március 19-i kiegészítése alapján, három helyen biztosítani kell a szintbeli áthaladási lehetőséget,
3. A fenti út terveinek 2019. március 14-i kiegészítésében szereplő süllyesztett pálya vezetését úgy kell megoldani, hogy az útpálya szintje és a földgát közti magasság 5 m legyen,
4. A 102-es és a 1133-as sz. útra a 7,5 t összsúly feletti járművek behajtását meg kell tiltani.

(Az önkormányzati határozat tervezetét a vonatkozó jogszabályok és NAIH állásfoglalás ellenére cikkünk készítéséig még nem hozták nyilvánosságra [a szerk.])

Az ülés elején is szót kérő lakó újra megpróbált szót kérni, de azt a jegyző és a polgármester ezúttal sem tették lehetővé. „Az Ötv. és a Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint hallgatóságként kezeljük, a szót nem adom meg. Ez képviselő-testületi ülés. A lakossági fórum pl. a jövő héten pénteken 18 órakor lesz újabb lakossági fórum. És szavazás közben vagyunk.” – fogalmazott Krix Lajos.

Ezután a képviselők szavaztak a határozati javaslatról.

 Accepted: 6 yes, 0 no, 0 stay

 

A megjelent lakók eljuttatták állásfoglalás tervezetüket szerkesztőségünkhöz (FIGYELEM! Ez nem a képviselő-testület által elfogadott, hanem a lakók által javasolt szöveg!):

Az érintett lakosok állásfoglalás tervezete, amit Krix Lajos nem engedett a képviselőknek átadni

 


Hangfelvételek, videók:

 20190403_rk_Krix_Lajos_nem_adja_meg_a_szot.mp3
 20190403_rk_0_Napirend.mp3
 20190403_rk_1_Allasfoglalas_M100_es_Elkerulo_ut.mp3

Dokumentumok:

 20190403_JKV.pdf
 20190403_JKVM.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

If you like this article, share it:

Subscribe to our RSS feed!

RSS is one of the oldest and well most widespread technologies for reading news without commitment. You don't need to install anything or hand over your personal data. Just connect to our news feed and you'll be notified by your personal RSS reader whenever we publish a new article the only way you like.

Subscribe

We recommend using our RSS reader. It's free.

Visit our Facebook page!

Are you more of a social being? Visit our Facebook page and follow us there. In addition to our main articles it also shares interesting and relevant posts from the neighboring pages. Share our posts with your friends, our discuss them with other readers and enjoy reading actual and interesting news from reliable source.

Check it out

Value our work!

As the editor of the newspaper Körtvélyes I'm really proud that from time to time I can surprise residents of Tinnye with such a universal publication that is a great raw material for paper planes, desk cover for peeling vegetables, lining for trashcans, or kindling for fireplaces.

But it also fills me with satisfaction when I'm told that one of the writings aroused our reader's interest. I think of my readers with warmth who reads the whole paper, and maybe even recalls an article. Wide smile sits on my face when someone would like to give me an interview for the following issue. I feel endless gratitude when someone decides to takes part in the challenges of informing residents of Tinnye actually and authentically.

If it is also important for you that the news of local events reaches those who do not have an internet connection or prefer to read local news in hand, support our work! Let's work on Tinnye's communication together!

Write to us!

Send us an article proposal, a reader's letter, local or regional news, a public or personal experience report, or place a classified ad!

Send e-mail show the e-mail address

Buy a paid advertisement in the paper or take part in the printing costs of Körtvélyes and the operation of tinnye.info online by a wire transfer to the

of CZMB LP. handled by CIB Bank Zrt. with the transfer message „Körtvélyes support”.

On behalf of our readers and myself, thank you very much.

Szabolcs Czuczor,
managing editor

More in this topics:

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. május 18. (csütörtök), 17 órára a hivatal tanácstermébe

16/05/2023 13:03

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. április 24. (hétfő), 17 órára a hivatal tanácstermébe

22/04/2023 08:20

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. április 6. (csütörtök), 17 órára a hivatal tanácstermébe

05/04/2023 16:54

Önkormányzati hírösszefoglaló

Rajzpályázat, Gondosóra program, képviselő-testületi ülés

22/02/2023 10:55

Meghívó közös önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. január 25. (szerdán) 18:00-kor

22/01/2023 20:22

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. november 23. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

22/11/2022 10:24

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. október 26. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

25/10/2022 07:31

Változik a tinnyei képviselő-testület összetétele

Ladányi Péter lemondott, ezért új képviselő kerül a testületbe

01/10/2022 09:40

Önkormányzati hírösszefoglaló

Barnakőszén igényfelmérés, KT ülés 2022. június 29. (szerdán): befagyasztott TOP+ pályázatok, művház részleges energetikai felmérése, rendelet a zöldterületek fenntartásáról, társadalmi egyeztetés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, rendelet a közterületek használatáról, rendelet a partnerségi egyeztetések helyi szabályairól, lehetséges lángossütő a Pohl-udvarban, a református temető másfél milliós zöldterület-karbantartási költségei, nehézségek az önkormányzat bérbe adott ingatlanjai kapcsán, megszűnő közkutak, erdő beépítésre szánt belterületté jelölése

25/09/2022 16:14

Önkormányzati hírösszefoglaló

Többgenerációs családok rezsi támogatása, helyi ügysegéd helyett vörösvári kormányablak vagy kormányablak busz

13/09/2022 08:52

Szent István napi ünnepség és tinnyei falunap

Főzőversennyel, játékos vetélkedővel és az elmaradhatatlan tűzijátékkal

18/08/2022 10:48

Pufi mellény? De Lorean? 1,21 gigawatt?

Tényleg ez kell, ha ott akarok lenni egy képviselő testületi ülésen?!

11/08/2022 08:55

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. június 29. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

27/06/2022 12:19

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. május 25. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

25/05/2022 05:48

Önkormányzati hírösszefoglaló

Eladó építési telkek, igazgatási ügyintéző kerestetik, ismét elérhető az ügysegéd

11/05/2022 18:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. április 26. (kedd), 16 órára a hivatal tanácstermébe

22/04/2022 17:46

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. március 9. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

07/03/2022 07:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésekre

Közös: 2022. február 21. (hétfő) 18:00-kor, tinnyei: 2022. február 24. (csütörtök) 16:00-kor

20/02/2022 09:32

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. január 27. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

21/01/2022 21:29

Önkormányzati képviselő-testületi ülés ELHALASZTVA

De hivatalosan az is csak ma reggel derült ki, hogy eredetileg ma délután lett volna az ülés

15/12/2021 11:43

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. december 15. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

08/12/2021 21:30

Beszámoló az M10-es út egyeztetésről

Borsó András, Pilisjászfalu alpolgármesterének tollából

20/11/2021 06:33

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.11.04. 15:00

A tartalomból: Az e-mail mint nem írásos forma? Percenkénti szavazások futószalagon, település rendezés M100 kapcsán, belterületbe vonások és átminősítések, mi lesz a „Zöli” helyén?…

07/11/2021 21:29

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. november 4. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

03/11/2021 08:33

Meghívó közmeghallgatásra

2021. október 20. (szerda), 18 órára az iskola tornatermébe

09/10/2021 12:59

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.29. 15:00

A tartalomból: költségvetés, tejház, utcanévadás, civil pályázatok, gazdasági program, szociális tűzifa, Bursa Hungarica ösztöndíj, önerős útépítés, M100 és a tranzitforgalom…

01/10/2021 12:12

Videó a Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.28. 17:30

A tartalomból: közös hivatal költségvetése, megállapodása, beszerzési szabályzatának módosítás

30/09/2021 09:32