Page header

Falugyűlés – Közmeghallgatás

A tinnyei képviselő-testület 2016-os beszámolója

2016.12.10., Ladányi Péter

Címkék: Közélet Tinnyén élünk

2016. december 7-én Krix Lajos és a tinnyei képviselő-testület a művelődési házban falugyűlést és közmeghallgatást tartott, az eseményt mintegy 50 fős közönség kísérte figyelemmel. Krix Lajos beszámolóját követően a résztvevők kérdéseket tehettek fel, amelyekre a polgármester válaszolt.

2016. évi polgármesteri beszámoló

Krix Lajos köszöntötte a megjelenteket, majd a „Rendrakás, stabilitás, közösségépítés” fontosságát hangsúlyozta.

Rendrakás: mert még mindig kerülnek elő olyan régi ügyek, pályázatok, amelyekkel foglalkozni kell, rendbe kell tenni. „Vannak pozitív példák is, pl. találtunk olyan projekt menedzsert, aki segíti a régi pályázatok lezárását.” mondta a polgármester.

Stabilitás: az önkormányzatnak, Tinnyének stabil a költségvetése, mindig van minden értelmes dologra fedezet.

Közösségépítés: Ez mindig aktuális és fontos dolog.

 

„A barátság igazi dicsősége nem az egymás felé kinyújtott kéz, nem a kedves mosoly, nem is a társaság öröme, hanem a lelki-szellemi megvilágosodás, amelyben részed lehet, amikor rádöbbensz, hogy egy embertársad hisz és bízik benned!”
Ralph Waldo Emerson

 

„Amikor egy ajtó bezárul, kinyílik egy másik.
De sokszor olyan sokáig bámuljuk sajnálattal a zárt ajtót, hogy nem vesszük észre azt, amelyik nyitva van.”

Alexander Graham Bell

 

„Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amellyel megteremtettük őket.
Albert Einstein

 

A gazdálkodás 2016-os számai

A 2016. évi költségvetés számai és a falugyűlés időpontjáig figyelembe vett tényadatok az alábbi táblázatban láthatók.

tervtény
építményadó11 300 000 Ft8 446 690 Ft
kommunális adó1 000 000 Ft1 144 138 Ft
telekadó28 000 000 Ft33 200 321 Ft
idegenforgalmi adó-183 060 Ft
gépjárműadó5 100 000 Ft4 945 290 Ft
iparűzési adó15 000 000 Ft16 096 394 Ft
termőföld bérbeadás200 000 Ft45 340 Ft
késedelmi pótlék, bírság1 600 000 Ft1 379 420 Ft
egyéb bevételek500 000 Ft562 262 Ft
talajterhelési díj300 000 Ft140 040 Ft
összesen:63 000 000 Ft66 142 955 Ft

Megj.: a kommunális adó már kivezetésre került, a feltüntetett összeg a jelenleg még mindig fennálló tartozásokat mutatja.

A 2015-ben megfogalmazott tervekről

A Pohl udvar önkormányzati tulajdonba került, a szennyvízátemelő gépházak felújítása és üzembiztossá tétele megtörtént, ill. részben folyamatban van.

A Damjanich és Rákóczi utcák, valamint a Mediterrán-völgy bevezető útjának kátyúzásával kapcsolatban Krix Lajos elmondta: „Nem az a járható út, hogy minden évben kátyúzunk, és minden évben ráköltünk egy csomó pénzt. Véglegesen kell megcsinálni, aszfaltborítással kell ellátni egy-egy utcát.”

Krix Lajos ismertetője (fotó: Ladányi Péter)

 

A 2015-ben megrendezett nyári táboroknak 2016-ban is volt folytatása, ismét igen nagy létszámmal működtek.

A körzeti megbízotti gépkocsit a község megvásárolta, a jármű üzemeltetése a Rendőrség feladata.

Elkészíttettük a művelődési ház felújításának építészeti terveit (azóta a jogerős építési engedélyt is megérkezett, bővebben az erről szóló cikkünkben [a szerk.]).

Bak Ferenc emléktáblájának közterületi elhelyezése és felavatása megtörtént.

A civil szervezetek részére 600 E Ft keretösszegben pályázatot írtunk ki, de ebből 400 E Ft nem lett kimerítve. Ez az összeg a civil szervezetek számára 2017-ben elérhető lesz.

A képviselő-testület az M1 autópályát Esztergommal összekötő R11 gyorsforgalmi út keleti nyomvonalát támogatta.

A 2016-os útépítési pályázatot a Strabag nyerte el.

A Tinnyén működő két egyház 300-300 E Ft céltámogatást kapott, amelyeket a templomok karbantartására és felújításra fordítottak.

Néhány jelentősebb, 2016. évi képviselő-testületi döntés

Megtörtént a vízi közművek vagyonértékelése. Ennek kapcsán a polgármester elmondta, hogy eddig, hosszú éveken keresztül nem volt ez a vagyon felértékelve, ezért azt sem lehetett tudni, hogy milyen értéket képvisel. Ez azért fontos, mert a DMRV zrt. bérleti díjat fizet a vagyonérték után, és az ezen végzett javítások, felújítások szembe állíthatók a bérleti díjjal. Ezért pl. a Bocskai utca elején lévő átemelő javításának 50 M Ft körüli összegű, DMRV zrt. által kiállított számláját sem kell a községnek kifizetni. A lényeg, az egyensúly megteremtése. A vagyonértékelés eredménye: a tinnyei vezetékes vízi közmű értéke 525,7 M Ft; a Pilisjászfalu határában lévő szennyvíztisztító vagyon értéke pedig 117,6 M Ft, ez utóbbiban községünknek 45/100 tulajdoni hányada van.

A falugyűlés hallgatósága (fotó: Ladányi Péter)

Az ebrendészeti feladatok ellátására a Kutyamentsvár Alapítvány került megbízásra.

Elnyertük az elsőként benyújtott vis maior pályázaton igényelt teljes összeget, 56,2 M Ft-ot. Ebben pl. benne van a Széchenyi utca második felének az elkészítése is. A második pályázatunk elbírálása folyamatban van.

Tinnye Infó néven havi lap indult útjára

Kiírásra került az Óvoda vezetői pályázat (a pályázat azóta lezárult, a győztes pályázót a következő, 2017/02 lapszámunkban mutatjuk be [a szerk.]).

A község beszerzett egy autót, amellyel sokkal több munkát el lehet végezni, mint korábban. Ezelőtt saját tulajdonú gépkocsikkal kellett ezeket a feladatokat megoldani, ez most sokkal gördülékenyebb.

2017. év feladatok

Az építményadó tekintetében egy átfogó ellenőrzésre lesz szükség 2017-ben, hogy kiderüljön, mi az oka annak, hogy nem folyt be a tervezett összeg.

Adózási fegyelem növelése, a telek- és építményadó bevallások tekintetében egy átfogó ellenőrzésre lesz szükség 2017-ben az építésügyi és földhivatal bevonásával. Krix Lajos elmondta, hogy nagyon vegyes a kép, vannak olyan adóalanyok, akik egyértelműen nem akarnak adót fizetni, bevallást sem nyújtanak be. Azt is hangsúlyozta, hogy a tulajdonos kötelessége, hogy pl. az építményt az ingatlan tulajdoni lapján feltüntesse.

Közterület felügyeleti munka megerősítése és elfogadtatása.

Utak, járdák állapotának javítása, új szilárd burkolatok

Művelődési ház felújításának megkezdése (részletesen az erről szóló külön írásunkban [a szerk.]).

A védőnői- és családsegítő szolgálat Jászfalusi úti épületének tartalommal való megtöltése: pl. Baba-mama klub, játszótér, stb. Krix Lajos ennek kapcsán külön megköszönte Nagy Jenő képviselőnek, hogy a térköveket ingyenesen adományozta az építkezéshez.

Térfigyelő rendszer kiépítése a közterületeken és forgalmasabb útszakaszokon.

A költségvetés még pontosabb megtervezése, a civil szervezetek bevonásával.

Új orvosi rendelő kialakítása.

Településközpont használatának szabályozása.

Tinnye közlekedési rendjének kialakítása (pl. közlekedési táblák, utcanévtáblák kihelyezése), „ennek közös munkának kell lennie” – hangsúlyozta Krix Lajos.

Tárgyalásokat folytatunk egy községi T-Com csomag bevezetéséről, hogy a tinnyeiek egy jutányos előfizetési díj ellenében korlátlan mobil beszélgetésre legyen lehetősége.

Adósságrendezés: 2016 második félévétől 1,437 M Ft-tal csökkent a község terhe, 2017 májusában végleg be fog fejeződni a folyamat.

Újra lesz disznótor 2017. január 21-én (részletek az erről szóló cikkünkben [a szerk.]).

Közmeghallgatás Tinnyén. A képen: Darázs Lászlóné, Török Éva és Naszvadi Győző képviselők (fotó: Ladányi Péter)

Közmeghallgatás Tinnyén. A képen: Krix Lajos polgármester, Lőrincz László, dr. Molnár Ede, Nagy Jenő képviselők és dr. Imre Gábor jegyző (fotó: Ladányi Péter)

Tinnyén mindenhol lesz közvilágítás, az ELMÜ szakemberei már dolgoznak a hiányosságok felmérésén és pótlásán

A Kossuth homokszobor kapcsán elindult egy folyamat. A polgármester elmondta: „Szeretnénk ezt kibővíteni. Tárgyalásokat folytatunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, hogy hogyan tudnánk forrásokat szerezni egy nemzetközi fesztivál lebonyolítására.”

Krix Lajos az R11 gyorsút kapcsán kifejtette: „Tinnye gazdasági fejlődése a keleti nyomvonal esetén lenne garantált. A kormányzat a nyugati nyomvonal felé mozdult el, és bár gyűlnek az aláírások a keleti nyomvonal mellett, azt is meg kell majd vizsgálnunk, hogy milyen ajtó nyílik meg akkor, ha mégis a nyugati nyomvonal kerül majd megvalósításra.”

Tinnyén dolgozik a UPC, ezzel kapcsolatban Krix Lajos reagált néhány korábbi kritikára: „Tinnye az nem New York, így az sem reális, hogy földkábelekkel bővítsen a UPC. Egyszerűen nem kifizetődő, ezért történik légkábelekkel a fejlesztés.”

Krix Lajos összefoglalója

A polgármester így zárta tájékoztató előadását:

„Hangsúlyozni szeretném, hogy Tinnyének stabil a gazdálkodása, célok szerint dolgozunk. Várjuk az ötleteket, kérjük, hogy vegyenek részt ebben a munkában. Fontos, hogy a lakosság terheit néhány éven belül elviselhető mértékűre csökkentsük, máshonnan szerezve meg az ehhez szükséges bevételeket.

Nagyon köszönöm a képviselők munkáját. A hivatalon belül kezd kialakulni egy olyan együttes, egy olyan hadra fogható csapat, akivel nagyon sok mindent meg fogunk tudni oldani, és az itt élők érezni is fogják ennek hatását. Nyitott hivatal akarunk lenni, mindenkivel megbeszélni a dolgokat, kinek milyen problémája van.”

Hozzászólások

A tájékoztatót követően a résztvevők kérdéseket tehettek fel a polgármesternek és a képviselő-testületnek. Az alábbi témák és kérdések merültek fel.

Hangya-köz és István király utca közötti gépjárműforgalom tiltása, megakadályozása:

K.L.: 2017. január végéig fizikai akadályt képező oszlopok lesznek kihelyezve a Hangya-köz Bocskai utcai végénél.

A község gazdálkodását tárgyaló részben a kintlévőségek nem kerültek bemutatásra:

K.L.: Kintlévőségek elsősorban a telekadóból származnak, ezek beszedése folyamatban van. A két legnagyobb tételt (43 M Ft és 16 M Ft) az adózók telekbeszámítással rendezik. Az adóalanyokkal az erről szóló megállapodás már megszületett, a szerződéskötés folyamatban van.

A tinnyei házi sörfőzde beruházás ügye:

K.L.: A cél nem változott, a projekt folyamatban van.

Az István király utca megnyitásának ügye (hogy ne legyen zsákutca):

K.L.: A folyamat elindult, de lehet velünk tárgyalni, senki sem fog az utcára kerülni. Eleget kell tennünk a katasztrófavédelmi előírásoknak.

A Volán társaságokkal történő megegyezés a tömegközlekedés javítására, a vasúti és busz járatok egyeztetésére:

K.L.: Sajnos semmilyen eredményt nem sikerült elérni, mindenhol csak falakba ütközünk. Azonban most azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne megfinanszírozni egy 8-10 személyes elektromos kisbuszt, amivel egy saját közösségi közlekedést tudna Tinnye megvalósítani. Az elektromos jármű üzemeltetése igen gazdaságos, a költségek a hagyományos dízel üzemű járművekének 1/7-ét teszik ki.

Közterületi szemetes kukák kihelyezése:

K.L.: Még a tél folyamán felmérjük a helyzetet, megtervezzük a munkát, majd ez is tavasszal kerül megoldásra az utcanév-táblákkal együtt.

Ha tetszik Önnek ez a cikk, ossza meg ismerőseivel:

Iratkozzon fel RSS hírfolyamunkra!

Az RSS az egyik legrégebbi és legelterjedtebb technológiája a hírek elkötelezettség nélküli olvasásának. Nem kell telepítenie semmit és nem kell átadnia személyes adatait senkinek. Csak kapcsolódjon hírfolyamunkhoz és valahányszor új cikket publikálunk, személyes RSS olvasója értesíti Önt pont úgy, ahogy azt Ön kívánja.

Feliratkozás

Javasoljuk az RSS olvasónk használatát. Ingyenes.

Látogassa meg Facebook oldalunkat!

Inkább egy közösségi lény? Látogassa meg Facebook oldalunkat és kövessen minket ott. Oldalunkon a főbb cikkeinken kívül a környékbeli közösségi oldalak érdekes és releváns bejegyzéseiről is tájékozódhat. Ossza meg bejegyzéseinket ismerőseivel, beszélje meg őket más olvasókkal és élvezze a megbízható forrásból származó aktuális és érdekes híreket.

Megnézem

Értékelje munkánkat!

A Körtvélyes szerkesztőjeként végtelenül büszke vagyok arra, hogy többé-kevésbé rendszeres időközönként olyan univerzális kiadvánnyal lephetem meg Tinnye lakosságát, ami remek alapanyag papírrepülő hajtogatáshoz, alátétnek zöldség pucoláshoz, bélésnek szemetes kukába vagy gyújtósnak kandallóba.

Viszont elégedettséggel tölt el az is, amikor arról értesülök, hogy az újság valamelyik írása felkeltette olvasónk érdeklődését. Meleg szívvel gondolok azokra, akik az egész újságot elolvassák, esetleg fel is idézik valamelyik cikkét. Széles mosoly ül az arcomra, amikor valaki azzal fogad vagy keres meg, hogy szívesen adna interjút az egyik lapszámba. És végtelen hálát érzek akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy részt vállal a tinnyeiek hiteles és tényleges tájékoztatásának kihívásaiban.

Ha az Ön számára is fontos, hogy a helyi történések híre azokhoz is eljussanak, akiknek nincs internet kapcsolata vagy jobb szeretik a helyi híreket kézbe véve lapozgatni, támogassa munkánkat! Fejlesszük közösen a tinnyei kommunikációt!

Írjon nekünk!

Küldje el nekünk cikk javaslatát, olvasói levelét, helyi vagy régiós híreit, közéleti vagy személyes élménybeszámolóját, vagy adjon fel apróhirdetést!

E-mailt küldök mutasd az e-mail címet

Jelentessen meg lapunkban fizetett hirdetést vagy vállaljon részt a Körtvélyes nyomdai költségeiben és a tinnye.info online működtetésében a CZMB Bt. CIB Bank Zrt.-nél vezetett

számú „Körtvélyes támogatás” közleménnyel történő átutalással. Támogassa Ön is a független helyi újságírást!

Olvasóink nevében is köszönöm szépen.

Czuczor Szabolcs,
felelős szerkesztő

Továbbiak a témákban:

Változik a tinnyei képviselő-testület összetétele

Ladányi Péter lemondott, ezért új képviselő kerül a testületbe

2022.10.01. 09:40

Önkormányzati hírösszefoglaló

Többgenerációs családok rezsi támogatása, helyi ügysegéd helyett vörösvári kormányablak vagy kormányablak busz

2022.09.13. 08:52

Önkormányzati hírösszefoglaló

Eladó építési telkek, igazgatási ügyintéző kerestetik, ismét elérhető az ügysegéd

2022.05.11. 18:39

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Az 1924-1935 hrsz. alatti területekre vonatkozóan. Határidő: március 4. (péntek).

2022.02.28. 12:30

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.11.04. 15:00

A tartalomból: Az e-mail mint nem írásos forma? Percenkénti szavazások futószalagon, település rendezés M100 kapcsán, belterületbe vonások és átminősítések, mi lesz a „Zöli” helyén?…

2021.11.07. 21:29

Lélekjelenlét

címmel nyílt meg Monostori Ferenc önálló kiállítása Zsámbékon, ami november elejéig még megtekinthető

2021.10.17. 16:30

Újabb részletes kérdőív az agglomerációs kerékpáros stratégia témájában

A használati szokásokon túl most a tárolás, átszállás, utaztatás is szóba kerül

2021.10.14. 11:33

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.29. 15:00

A tartalomból: költségvetés, tejház, utcanévadás, civil pályázatok, gazdasági program, szociális tűzifa, Bursa Hungarica ösztöndíj, önerős útépítés, M100 és a tranzitforgalom…

2021.10.01. 12:12

Videó a Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.28. 17:30

A tartalomból: közös hivatal költségvetése, megállapodása, beszerzési szabályzatának módosítás

2021.09.30. 09:32

Kerékpáros kertváros

Tervezzük meg közösen az agglomeráció kerékpáros stratégiáját!

2021.09.21. 07:39

Felújítják a 10-es út pilisvörösvári szakaszát

Forgalomkorlátozás, félpályás lezárás, várakozási tilalom majd' két hétig

2021.09.20. 11:08

Csoportos kéményellenőrzés – 2. kör

2021-ben 14 címen már túl vagyunk. Van még igény összefogásra?

2021.09.20. 10:37

Újra közösségi szervezésű kéményellenőrzésre hívjuk fel a helyi vállalkozók figyelmét

Az elmúlt évekhez hasonlóan most is összefogással igyekszünk jó ajánlatot kérni

2021.09.07. 09:26

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről: 2021.08.27. 8:00

A tartalomból: szociális tűzifa, adótartozás telekért, M100 környezetvédelmi vizsgálata, tinnyei fociklub

2021.08.29. 14:12

Települési szintű pályázat háziállataink oltására, csipeztetésére és ivartalanítására

Jelentkezzen Ön is! Ha nyerünk, kedvenceink kezelése térítésmentes lesz.

2021.07.06. 09:01

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről: 2021.06.30. 16:00

A tartalomból: pandémia, M100, kommunikáció felelőssége, telekeladások, térfigyelő kamerák, súlykorlátozáshoz kötött behajtás, civil szervezetek támogatása, augusztus 20., települési feladatlista…

2021.07.01. 23:34

Tudja Ön, mi lett az előző javaslatával?

Vajon elfogadta vagy elutasította az önkormányzat? Itt ellenőrizheti.

2021.05.24. 10:00

Véleménye van az M100-as településrendezési eszközökbe illesztéséről?

Írja meg észrevételeit a főépítésznek! Két hete van rá. Tavaly már megírta? Az nem számít.

2021.05.13. 17:05

Idén is húsvéti dekorációk ékesítik Tinnye utcáit

Sétáljon körbe, megéri! 😊

2021.04.04. 10:47

Ne lepődjön meg, ha éjjelente puskadörrenést hall Tinnyén!

Májusig vadelejtési időszak van lakott területen belül

2021.02.16. 16:26

Csak látszik a betlehemi csillag Tinnyéről!

Még ha nem is egy csillagként, de ott van(nak)

2020.12.26. 17:22

Halloween in Tinnye

A new tradition is being born

2020.12.21. 18:00

Nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok

Jön az adóellenőrzés, de ajánlunk 10 módszert is a hosszabb távú együttműködésre és a kommunikáció hiányának feloldására. Jó hír, hogy ezekből néhány már Tinnyén is megvalósult.

2020.12.08. 08:18

Tinnyei karácsonyfa

Hatalmas, gyönyörű, látogatható, díszíthető

2020.11.30. 06:54

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről: 2020.10.28. 16:30

A tartalomból: pályázatok, közösségi hídépítés, forráskeresés az okos zebrára, íjászverseny, régiós tömegközlekedés, költségvetés, körzeti megbízott, ingatlan-vagyon hasznosítás, DIGI mobil Tinnyén, falu karácsony, térfigyelő kamerák, parkolás a főúton, önerős útépítés, adózási problémák…

2020.11.09. 11:35

Tinnyei álláspályázat (Frissítve)

Igazgatási ügyintéző-titkársági asszisztens munkakör betöltésére

2020.10.05. 18:02

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről

Közvetítés: 2020.09.18. 7:30

2020.09.28. 19:36