Falugyűlés – Közmeghallgatás

A tinnyei képviselő-testület 2016-os beszámolója

2016.12.10., Ladányi Péter

Címkék: Közélet Tinnyén élünk

2016. december 7-én Krix Lajos és a tinnyei képviselő-testület a művelődési házban falugyűlést és közmeghallgatást tartott, az eseményt mintegy 50 fős közönség kísérte figyelemmel. Krix Lajos beszámolóját követően a résztvevők kérdéseket tehettek fel, amelyekre a polgármester válaszolt.

2016. évi polgármesteri beszámoló

Krix Lajos köszöntötte a megjelenteket, majd a „Rendrakás, stabilitás, közösségépítés” fontosságát hangsúlyozta.

Rendrakás: mert még mindig kerülnek elő olyan régi ügyek, pályázatok, amelyekkel foglalkozni kell, rendbe kell tenni. „Vannak pozitív példák is, pl. találtunk olyan projekt menedzsert, aki segíti a régi pályázatok lezárását.” mondta a polgármester.

Stabilitás: az önkormányzatnak, Tinnyének stabil a költségvetése, mindig van minden értelmes dologra fedezet.

Közösségépítés: Ez mindig aktuális és fontos dolog.

 

„A barátság igazi dicsősége nem az egymás felé kinyújtott kéz, nem a kedves mosoly, nem is a társaság öröme, hanem a lelki-szellemi megvilágosodás, amelyben részed lehet, amikor rádöbbensz, hogy egy embertársad hisz és bízik benned!”
Ralph Waldo Emerson

 

„Amikor egy ajtó bezárul, kinyílik egy másik.
De sokszor olyan sokáig bámuljuk sajnálattal a zárt ajtót, hogy nem vesszük észre azt, amelyik nyitva van.”

Alexander Graham Bell

 

„Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amellyel megteremtettük őket.
Albert Einstein

 

A gazdálkodás 2016-os számai

A 2016. évi költségvetés számai és a falugyűlés időpontjáig figyelembe vett tényadatok az alábbi táblázatban láthatók.

tervtény
építményadó11 300 000 Ft8 446 690 Ft
kommunális adó1 000 000 Ft1 144 138 Ft
telekadó28 000 000 Ft33 200 321 Ft
idegenforgalmi adó-183 060 Ft
gépjárműadó5 100 000 Ft4 945 290 Ft
iparűzési adó15 000 000 Ft16 096 394 Ft
termőföld bérbeadás200 000 Ft45 340 Ft
késedelmi pótlék, bírság1 600 000 Ft1 379 420 Ft
egyéb bevételek500 000 Ft562 262 Ft
talajterhelési díj300 000 Ft140 040 Ft
összesen:63 000 000 Ft66 142 955 Ft

Megj.: a kommunális adó már kivezetésre került, a feltüntetett összeg a jelenleg még mindig fennálló tartozásokat mutatja.

A 2015-ben megfogalmazott tervekről

A Pohl udvar önkormányzati tulajdonba került, a szennyvízátemelő gépházak felújítása és üzembiztossá tétele megtörtént, ill. részben folyamatban van.

A Damjanich és Rákóczi utcák, valamint a Mediterrán-völgy bevezető útjának kátyúzásával kapcsolatban Krix Lajos elmondta: „Nem az a járható út, hogy minden évben kátyúzunk, és minden évben ráköltünk egy csomó pénzt. Véglegesen kell megcsinálni, aszfaltborítással kell ellátni egy-egy utcát.”

Krix Lajos ismertetője (fotó: Ladányi Péter)

 

A 2015-ben megrendezett nyári táboroknak 2016-ban is volt folytatása, ismét igen nagy létszámmal működtek.

A körzeti megbízotti gépkocsit a község megvásárolta, a jármű üzemeltetése a Rendőrség feladata.

Elkészíttettük a művelődési ház felújításának építészeti terveit (azóta a jogerős építési engedélyt is megérkezett, bővebben az erről szóló cikkünkben [a szerk.]).

Bak Ferenc emléktáblájának közterületi elhelyezése és felavatása megtörtént.

A civil szervezetek részére 600 E Ft keretösszegben pályázatot írtunk ki, de ebből 400 E Ft nem lett kimerítve. Ez az összeg a civil szervezetek számára 2017-ben elérhető lesz.

A képviselő-testület az M1 autópályát Esztergommal összekötő R11 gyorsforgalmi út keleti nyomvonalát támogatta.

A 2016-os útépítési pályázatot a Strabag nyerte el.

A Tinnyén működő két egyház 300-300 E Ft céltámogatást kapott, amelyeket a templomok karbantartására és felújításra fordítottak.

Néhány jelentősebb, 2016. évi képviselő-testületi döntés

Megtörtént a vízi közművek vagyonértékelése. Ennek kapcsán a polgármester elmondta, hogy eddig, hosszú éveken keresztül nem volt ez a vagyon felértékelve, ezért azt sem lehetett tudni, hogy milyen értéket képvisel. Ez azért fontos, mert a DMRV zrt. bérleti díjat fizet a vagyonérték után, és az ezen végzett javítások, felújítások szembe állíthatók a bérleti díjjal. Ezért pl. a Bocskai utca elején lévő átemelő javításának 50 M Ft körüli összegű, DMRV zrt. által kiállított számláját sem kell a községnek kifizetni. A lényeg, az egyensúly megteremtése. A vagyonértékelés eredménye: a tinnyei vezetékes vízi közmű értéke 525,7 M Ft; a Pilisjászfalu határában lévő szennyvíztisztító vagyon értéke pedig 117,6 M Ft, ez utóbbiban községünknek 45/100 tulajdoni hányada van.

A falugyűlés hallgatósága (fotó: Ladányi Péter)

Az ebrendészeti feladatok ellátására a Kutyamentsvár Alapítvány került megbízásra.

Elnyertük az elsőként benyújtott vis maior pályázaton igényelt teljes összeget, 56,2 M Ft-ot. Ebben pl. benne van a Széchenyi utca második felének az elkészítése is. A második pályázatunk elbírálása folyamatban van.

Tinnye Infó néven havi lap indult útjára

Kiírásra került az Óvoda vezetői pályázat (a pályázat azóta lezárult, a győztes pályázót a következő, 2017/02 lapszámunkban mutatjuk be [a szerk.]).

A község beszerzett egy autót, amellyel sokkal több munkát el lehet végezni, mint korábban. Ezelőtt saját tulajdonú gépkocsikkal kellett ezeket a feladatokat megoldani, ez most sokkal gördülékenyebb.

2017. év feladatok

Az építményadó tekintetében egy átfogó ellenőrzésre lesz szükség 2017-ben, hogy kiderüljön, mi az oka annak, hogy nem folyt be a tervezett összeg.

Adózási fegyelem növelése, a telek- és építményadó bevallások tekintetében egy átfogó ellenőrzésre lesz szükség 2017-ben az építésügyi és földhivatal bevonásával. Krix Lajos elmondta, hogy nagyon vegyes a kép, vannak olyan adóalanyok, akik egyértelműen nem akarnak adót fizetni, bevallást sem nyújtanak be. Azt is hangsúlyozta, hogy a tulajdonos kötelessége, hogy pl. az építményt az ingatlan tulajdoni lapján feltüntesse.

Közterület felügyeleti munka megerősítése és elfogadtatása.

Utak, járdák állapotának javítása, új szilárd burkolatok

Művelődési ház felújításának megkezdése (részletesen az erről szóló külön írásunkban [a szerk.]).

A védőnői- és családsegítő szolgálat Jászfalusi úti épületének tartalommal való megtöltése: pl. Baba-mama klub, játszótér, stb. Krix Lajos ennek kapcsán külön megköszönte Nagy Jenő képviselőnek, hogy a térköveket ingyenesen adományozta az építkezéshez.

Térfigyelő rendszer kiépítése a közterületeken és forgalmasabb útszakaszokon.

A költségvetés még pontosabb megtervezése, a civil szervezetek bevonásával.

Új orvosi rendelő kialakítása.

Településközpont használatának szabályozása.

Tinnye közlekedési rendjének kialakítása (pl. közlekedési táblák, utcanévtáblák kihelyezése), „ennek közös munkának kell lennie” – hangsúlyozta Krix Lajos.

Tárgyalásokat folytatunk egy községi T-Com csomag bevezetéséről, hogy a tinnyeiek egy jutányos előfizetési díj ellenében korlátlan mobil beszélgetésre legyen lehetősége.

Adósságrendezés: 2016 második félévétől 1,437 M Ft-tal csökkent a község terhe, 2017 májusában végleg be fog fejeződni a folyamat.

Újra lesz disznótor 2017. január 21-én (részletek az erről szóló cikkünkben [a szerk.]).

Közmeghallgatás Tinnyén. A képen: Darázs Lászlóné, Török Éva és Naszvadi Győző képviselők (fotó: Ladányi Péter)

Közmeghallgatás Tinnyén. A képen: Krix Lajos polgármester, Lőrincz László, dr. Molnár Ede, Nagy Jenő képviselők és dr. Imre Gábor jegyző (fotó: Ladányi Péter)

Tinnyén mindenhol lesz közvilágítás, az ELMÜ szakemberei már dolgoznak a hiányosságok felmérésén és pótlásán

A Kossuth homokszobor kapcsán elindult egy folyamat. A polgármester elmondta: „Szeretnénk ezt kibővíteni. Tárgyalásokat folytatunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, hogy hogyan tudnánk forrásokat szerezni egy nemzetközi fesztivál lebonyolítására.”

Krix Lajos az R11 gyorsút kapcsán kifejtette: „Tinnye gazdasági fejlődése a keleti nyomvonal esetén lenne garantált. A kormányzat a nyugati nyomvonal felé mozdult el, és bár gyűlnek az aláírások a keleti nyomvonal mellett, azt is meg kell majd vizsgálnunk, hogy milyen ajtó nyílik meg akkor, ha mégis a nyugati nyomvonal kerül majd megvalósításra.”

Tinnyén dolgozik a UPC, ezzel kapcsolatban Krix Lajos reagált néhány korábbi kritikára: „Tinnye az nem New York, így az sem reális, hogy földkábelekkel bővítsen a UPC. Egyszerűen nem kifizetődő, ezért történik légkábelekkel a fejlesztés.”

Krix Lajos összefoglalója

A polgármester így zárta tájékoztató előadását:

„Hangsúlyozni szeretném, hogy Tinnyének stabil a gazdálkodása, célok szerint dolgozunk. Várjuk az ötleteket, kérjük, hogy vegyenek részt ebben a munkában. Fontos, hogy a lakosság terheit néhány éven belül elviselhető mértékűre csökkentsük, máshonnan szerezve meg az ehhez szükséges bevételeket.

Nagyon köszönöm a képviselők munkáját. A hivatalon belül kezd kialakulni egy olyan együttes, egy olyan hadra fogható csapat, akivel nagyon sok mindent meg fogunk tudni oldani, és az itt élők érezni is fogják ennek hatását. Nyitott hivatal akarunk lenni, mindenkivel megbeszélni a dolgokat, kinek milyen problémája van.”

Hozzászólások

A tájékoztatót követően a résztvevők kérdéseket tehettek fel a polgármesternek és a képviselő-testületnek. Az alábbi témák és kérdések merültek fel.

Hangya-köz és István király utca közötti gépjárműforgalom tiltása, megakadályozása:

K.L.: 2017. január végéig fizikai akadályt képező oszlopok lesznek kihelyezve a Hangya-köz Bocskai utcai végénél.

A község gazdálkodását tárgyaló részben a kintlévőségek nem kerültek bemutatásra:

K.L.: Kintlévőségek elsősorban a telekadóból származnak, ezek beszedése folyamatban van. A két legnagyobb tételt (43 M Ft és 16 M Ft) az adózók telekbeszámítással rendezik. Az adóalanyokkal az erről szóló megállapodás már megszületett, a szerződéskötés folyamatban van.

A tinnyei házi sörfőzde beruházás ügye:

K.L.: A cél nem változott, a projekt folyamatban van.

Az István király utca megnyitásának ügye (hogy ne legyen zsákutca):

K.L.: A folyamat elindult, de lehet velünk tárgyalni, senki sem fog az utcára kerülni. Eleget kell tennünk a katasztrófavédelmi előírásoknak.

A Volán társaságokkal történő megegyezés a tömegközlekedés javítására, a vasúti és busz járatok egyeztetésére:

K.L.: Sajnos semmilyen eredményt nem sikerült elérni, mindenhol csak falakba ütközünk. Azonban most azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne megfinanszírozni egy 8-10 személyes elektromos kisbuszt, amivel egy saját közösségi közlekedést tudna Tinnye megvalósítani. Az elektromos jármű üzemeltetése igen gazdaságos, a költségek a hagyományos dízel üzemű járművekének 1/7-ét teszik ki.

Közterületi szemetes kukák kihelyezése:

K.L.: Még a tél folyamán felmérjük a helyzetet, megtervezzük a munkát, majd ez is tavasszal kerül megoldásra az utcanév-táblákkal együtt.

Ha tetszik Önnek ez a cikk, ossza meg ismerőseivel:

Továbbiak a témákban:

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről

Közvetítés: 2020.09.18. 7:30

2020.09.28. 19:36

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről

Közvetítés: 2020.09.03. 7:45

2020.09.06. 11:20

Gigászi tűzijátékot terveztek, aztán lefújták. Mi lesz Tinnyén?

Múlt héten mi is fontolgattuk. Van ötlete alternatívára?

2020.07.16. 11:36

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről: 2020.07.08. 16:00

A tartalomból: útfeltúrás az Adyban, várakozó okos zebra, önkormányzati csontvázak, sokasodó közösségi oldalak, elhalasztott átminősítések, DIGI mobil Tinnyén, pályázatok, tűzijáték, művházfelújítás…

2020.07.09. 21:29

Ingyenes online informatikai tábor gyerekeknek

Hétköznaponként 2 órában az ELTE T@T Kuckójának szervezésében

2020.06.19. 17:10

Pályázati felhívás civil szervezeteknek (Frissítve)

Rendezvények és közösségi programok megvalósításához

2020.06.19. 15:43

Sőt, még annál is régebben… (Frissítve)

Unalmas, tudom. De Tinnyének van egy ősrégi, ráadásul elismert Facebook oldala is.

2020.06.07. 11:08

Idén is lesz szervezett kéményellenőrzés helyi vállalkozásoknak

Várjuk azok jelentkezését, akik idén is szeretnének olcsón és tervezhetően túllenni rajta.

2020.04.29. 10:47

Ó, Tinnye már jóval korábban „beszállt az internetbe”

Van egy másik önkormányzati Facebook oldal is, tudta?

2020.04.22. 18:45

Tinnye is „beszállt az internetbe”

Pedig volt már honlapja. De biztos a Facebook erejével majd hatékonyabb lesz.

2020.04.21. 12:24

Húsvéti dekoráció

Ahogy azt ünnepekkor Tinnyén már megszokhattuk

2020.04.09. 22:38

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről (Frissítve)

Közvetítés: 2020.03.18. 7:30

2020.03.20.

Videó a Tinnye-Pilisjászfalu közös képviselő-testületi ülésről

Közvetítés: 2020.03.09. 18:00

2020.03.12.

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről

Közvetítés: 2020.02.26. 18:00

2020.03.01.

Pályázati Felhívás

Tinnye önkormányzati honlapjának helyreállítására

2020.02.27.

Megszépült a Holofon Zrt. Hulladékfeldolgozó üzeme Tinnyén

Beszámoló

2019.11.26.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. július 17.

2019.07.20.

Településrendezés

Tinnyén

2019.05.29.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 24.

2019.04.30.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 3. (rendkívüli ülés)

2019.04.06.

Megy a matekozás a tinnyei régióban: M1, M10, M100…

civil lakossági fórum volt a régió közúti fejlesztéseiről Tinnyén

2019.02.16.

Polgármesteri tájékoztató – információcsere (+hang)

az új M100-as út kapcsán tervezett (Tinnyét és Piliscsabát elkerülő) úttal kapcsolatban

2019.01.07.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 31. (rendkívüli ülés)

2018.11.24.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. október 10. (rendkívüli ülés)

2018.11.05.

A képviselő-testületi ülések hangfelvételei

már az interneten – a tinnye.info online hírportálon

2018.11.04.

Tinnye, a gazdag falu

gondolatok a legutóbbi tinnyei fejleményekről

2018.10.28.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. szeptember 26. 15:00–17:12

2018.10.27.