Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 13.

2017.03.04., Ladányi Péter

Címkék: Közélet Képviselő-testületi ülések

Jelen voltak:
Krix Lajos, dr. Molnár Ede, Darázs Lászlóné, Nagy Jenő,
Naszvadi Győző, Lőrincz László, Török Éva,
dr. Imre Gábor, Bayer Ágnes, Baranyai Mária és
Szabóné Balla Gabriella

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetének elfogadása

Krix Lajos elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a 2017. évi tervezet korábbi változatát számos ponton csökkenteni javasolja (falukép, karbantartás, kisebb javítások, útépítés, utcanyitás, önkormányzati lakás, hajtó- és kenőanyag költségek, geodézia, önkormányzati rendezvények, Buda Környéki TV, HÉSZ módosítása), így a 2017. évi költségvetés tartaléka 31,54 M Ft-ról 43,20M Ft-ra növekedett. A polgármester jelezte, hogy az augusztus 20-i ünnepség szervezésére bizottságot kell majd létrehozni.

Lőrincz László kérdésére: „10 M Ft-tal nőtt a bérköltség, szeretném tudni, hogy miből adódik ez”, Baranyai Mária (a hivatal könyvelője) válaszában elmondta, hogy két önkormányzati dolgozó munkabére, valamint a kötelező (óvodai) minimálbér emelések növelték az összeget.

Török Éva szóvá tette, hogy a módosított költségvetést 11 órakor kapta meg, és azt nem tudta délután 3 óráig rendesen áttanulmányozni. Őt az érdekelte, miért 10 fő szerepel közfoglalkoztatásra, amikor korábban 7 főre kértek pénzt. Észrevételezte azt is, hogy a művelődési ház pályázatára nincs betervezve keret, holott a tervek elkészültek. Nagy Jenő javasolta: „ha lesz pályázati lehetőség, akkor átcsoportosítjuk a pénzeket, és lesz önrész”.

Lőrincz László aggályosnak tartotta, hogy tavaly 70 M Ft körül volt a tartalék, most 55 M Ft, a bérköltség nő, a tartalék fogy. A képviselő a létszám növekedésével sem értett egyet.

Krix Lajos elmondta, hogy kényszer-kaszálást szeretne és a műfüves pályát is rendbe kell tenni.

Ezután a képviselők szavaztak a 2017. évi költségvetésről.

 Elfogadva: 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodás

SZMSZ módosítás

Krix Lajos elmondta, hogy az eddigi tapasztalatok alapján szeretné a jelenlegi bizottságokat megszüntetni.

Felvetette, hogy minden képviselő-testületi ülés végén beszéljék meg, hogy milyen témában készüljenek fel a következő alkalomra, és hogy az ülések a jövőben szerdai napokon legyenek, kora délutáni kezdéssel. Javasolta a vagyonnyilatkozat vizsgáló bizottság (amely az egyetlen kötelezően megtartandó bizottság) elnökének Nagy Jenőt, tagoknak pedig Lőrincz Lászlót és Darázs Lászlónét.

A testület ezt követően szavazott az SZMSZ módosításáról: az ülések szerda 15 órai kezdéséről és a Vagyonnyilatkozat vizsgáló bizottság fenti összetételéről.

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása

A polgármester kérte, hogy a képviselők is vezessenek be fogadóórát. Javasolta, hogy március közepére készüljön el az útkarbantartási terv, a következő testületi ülésen ezzel lehetne foglalkozni.

Krix Lajos elmondta: „dr. Répási Ildikó magánpraxis ügye is nagyon fontos, mert múlnak a hetek, és nem történik semmi”. Török Éva kérdésére a polgármester azt válaszolta: „A szerződést létre kell hozni. Először magánpraxisba menjen át, utána biztosítunk egy rendelőt és egy szolgálati lakást”. „De ha ő létrehozza a céget, és nem tetszik neki az a szerződés, amit mi odaadunk neki, akkor mi van? […] Akkor neki megmarad a cége…” vetette fel Török Éva. Nagy Jenő képviselő álláspontja szerint: „Ha ő úgyis háziorvos akar lenni, és ha megy tovább valahová, akkor úgyis kelleni fog a cég”. Dr. Imre Gábor jegyző hozzátette: „nyilván lesz ennek a szerződésnek egy előszerződés-szerű része, ahol mindenki elkötelezi magát, és utána […] jöhet a megállapodás”. A jegyző egy képviselői kérdésre válaszolva kijelentette: „úgy gondolom, ha nem sikerül a megállapodás, akkor marad a pályáztatás lehetősége”.

A polgármester ezután szavazásra tette föl az önkormányzat 2017. évi munka-tervének elfogadását és az idei közmeghallgatás általa javasolt időpontját, szeptember 22-ét.

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A vis maior pályázat kivitelezésére közbeszerzési eljárás megindítása

Dr. Imre Gábor tájékoztatta a képviselőket, hogy a legutóbbi ülés óta az önkormányzat a 2. vis maior pályázatot is megnyerte. Javasolta, hogy ehhez is hozzák létre a jogszabályok által előírt közbeszerzési bizottságot, amely kiválasztja az 5 ajánlattevőt és a bíráló bizottságot.

Dr. Molnár Ede alpolgármester javasolta, hogy a bizottságban Nagy Jenő, Naszvadi Győző és Krix Lajos legyen benne.

Krix Lajos jelezte, hogy a közbeszerzési pályázat kiírásának feltétele a közbeszerzési terv megléte. Ezért először szavazásra tette fel a közbeszerzési terv elfogadását.

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Ezután a képviselők szavaztak „Tinnye Község vis maior károsodott útjainak rekonstrukciója” nevű közbeszerzési eljárás megindításáról, melynek tárgya az 1. és 2. vis maior károsodást szenvedett utak és helyenként ezek mellett a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója.

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A testület szavazott ezen közbeszerzési pályázattal kapcsolatos lebonyolítói megbízásról Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea részére 300 E Ft bruttó összegben.

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Ugyanezen témakörben a testület szintén döntött a pályázatot érintő szakértői munkákról és díjakról mindkét vis maior pályázathoz 1,9–1,9 M Ft összegben.

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

vis maior1.2.
Széchenyi u.135 fm50 fm
Rákóczi u.300 fm290 fm
Vasvirág u.100 fm120 fm
Makkfa u.300 fm126 fm
Lovas u.-210 fm
 
fedezet62,51 M Ft36,98 M Ft
szakértői díjak1,90 M Ft1,90 M Ft

 

Óvoda heti nyitvatartás és nyári szünet

A szavazás előtti vitában felmerült, hogy a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda nyitva-tartását esetleg meghosszabbítanák, de a képviselők ezt végül elvetették.

Így maradt a hétköznapokon 06:30-17:00 órás nyitvatartási idő. Az óvoda a szükséges éves karbantartási munkák elvégzése miatt zárva tart 2017. 07. 24-től 2017. 08. 20-ig.

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Iskolai körzethatárok kijelölésének elfogadása

A Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatára: Tinnye közigazgatási területe.

Dr. Imre Gábor jegyző elmondta, hogy erről nem kell a képviselőknek döntést hozni, csak az egyetértésről kell szavazni.

 Tudomásul véve: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Közművelődési munkatárs pályázati kiírása

Török Éva és Nagy Jenő képviselők azt firtatták, hogy szervezői vagy ajtónyitogató (kulcsos ki- és beengedő) feladat ellátására van szükség.

Dr. Imre Gábor jegyző elmondta, hogy a kulturális élet az önkormányzatok kötelező feladata. Tinnye a költségvetéséből jelenleg alig költ kulturális célokra. A közművelődési munkatárs 8 órás állását ezért is „illő” lenne felvállalni. A jegyző kijelentette: „A kulcs másolhatatlan lesz és csak a közművelődési munkatárs rendelkezhet vele”.

Ezután a képviselők szavaztak a közmű-velődési munkatárs pályázati kiírásáról.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Green Village telekadó tartozások rendezése

A testület határozott arról a viszont ajánlatról, mely szerint Green Village Estate Kft. a fennálló telekadó tartozása fejében 8,5 M Ft-ot 3 részletben 2017. szeptember 30. napjáig az önkormányzatnak megfizet, valamint az 1565 hrsz., 2600 m2 méretű telket 8 295 E Ft értékben beszámítva, díjmentesen az önkormányzat tulajdonába adja.

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja

Dr. Imre Gábor tájékoztatta a képviselőket, hogy a polgármester illetményét a jogszabályok konkrétan meghatározzák (amely 2017-ben 224 350 Ft-ról 249 300 Ft-ra változott), de az alpolgármester illetménye tekintetében van mozgástere a testületnek.

Krix Lajos elmondta, hogy „a polgármester tiszteletdíjának 70%-a és 90%-a között a testület szavazhatja meg a társadalmi megbízatású alpolgár-mester díját. A 70% esetén az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 153 E Ft-ról 174,5 E Ft-ra növekedne, ami kb. nettó 10 E Ft emelkedést jelent” (a 70% a jogszabály szerinti minimális mértékű díj [a szerk.]).

 Elfogadva: 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

Önálló képviselői indítvány – módosítás (korábbi előterjesztés)

Dr. Molnár Ede alpolgármester átvette az ülés vezetését, és újra előterjesztette (módosított) indítványát a polgármester jutalmazására (erről korábban, a 2016. december 15-i képviselő-testületi ülésen szavaztak a képviselők, akkor a testület 3 igen és 3 nem szavazattal elutasította az előterjesztést [a szerk.]).

Dr. Imre Gábor jegyző emlékeztetett, hogy a polgármester az előző ülésen nem szavazott abban a kérdésben, hogy saját ügyében szavazhat-e, e kérdésben nem zárható ki a szavazásból a testület teljes jogú tagja.

Naszvadi Győző és Török Éva furcsállták, hogy a kérdést az előterjesztő újra szavazásra bocsátotta, de Dr. Imre Gábor jegyző válaszában leszögezte: „Az a szavazás az előző költségvetési évben volt. Nem tilos idén újra előterjeszteni a kérdést.”

Így a képviselők először ismét arról szavaztak, hogy a polgármester – érintettsége okán – részt vehet-e a szavazásban (a polgármester is szavazott).

 Elfogadva: 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodás

Ezt követően a teljes testület szavazott a módosított előterjesztésről, amely szerint a polgármester nettó 600 E Ft egyszeri jutalomban részesüljön az 2017. évi költségvetés terhére.

 Elfogadva: 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás

Lejárt határidejű határozatok

Krix Lajos többek között elmondta, hogy Gyarmatiné Fekete Csillának (aki jelenleg Tinnyén is ellátja a védőnői feladatokat [a szerk.]) nemsokára lejár az átmeneti megbízatása. Baranyai Mária könyvelő jelezte, hogy Csilla ajánlott valakit, akivel ezután együtt dolgozna.

„Azért is fontos lenne megoldani a kérdést, mert a hatályos szabályozás szerint csak így tudjuk megtartani az OEP finanszírozást” hangsúlyozta a könyvelő.

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Egyebek

Krix Lajos először a telekadóról beszélt. Felvetette, hogy érdemes lenne megfontolni, hogy milyen jogszerű módja lehetne a csökkentésnek, mert a jelenlegi 140 Ft/m2 mértékű adót a környező településekhez képest is soknak tartja (Budakeszin például 60 Ft). Leszögezte, hogy nem szeretne diszkriminációt.

Naszvadi Győző képviselő jelezte, hogy van olyan település, ahol 10 Ft-ot kell fizetni, ha az adóalany oda van bejelent-kezve. Dr. Imre Gábor jegyző elmondta, hogy tud ezekről, de ezek a megoldások jogellenesek. Még akkor is, ha egyes településeken ez a hatályos szabályozás. Dr. Imre Gábor tájékoztatta a képviselőket, hogy a kedvezmény feltételei miatt a határidőre történő befizetés nagyon megugrott. Mindössze kb. 100-an nem fizettek határidőre, ők javarészt nem tinnyeiek.

Nagy Jenő képviselő javasolta, hogy olyan rendeletet találjanak ki, amit nem kell minden évben módosítani, ezzel minden jelenlévő egyetértett.

Ezt követően Naszvadi Győző beszélt a tinnyei vízelvezetési problémákról. Elmondta, hogy a patakot rendbe kellene tenni, mert nem lehet sehová elvezetni a vizet, a Damjanich és Bocskai utcák egyes részein is igen magas a talajvíz. Elmondta, hogy először a külterületi részen kell kotorni, hogy a víznek legyen hova elfolynia, utána jöhetnek a belterületi szakaszok. Krix Lajos tájékoztatta a képviselőket, hogy a vízügyi hatóság szakemberével egyeztetni fog a témában. A polgármester jelezte, hogy vízelvezetési gondok a Mediterrán völgyben, a Honfoglalás utcában és a tenisz pályánál is vannak, ezeket is meg kell oldani.

Ossza meg a cikket:

Továbbiak a témákban:

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről (Frissítve)

Közvetítés: 2020.03.18. 7:30

2020.03.20.

Videó a Tinnye-Pilisjászfalu közös képviselő-testületi ülésről

Közvetítés: 2020.03.09. 18:00

2020.03.12.

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről

Közvetítés: 2020.02.26. 18:00

2020.03.01.

Pályázati Felhívás

Tinnye önkormányzati honlapjának helyreállítására

2020.02.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. július 17.

2019.07.20.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 24.

2019.04.30.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 3. (rendkívüli ülés)

2019.04.06.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. február 27.

2019.04.06.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. február 13.

2019.04.06.

Polgármesteri tájékoztató – információcsere (+hang)

Az új M100-as út kapcsán tervezett (Tinnyét és Piliscsabát elkerülő) úttal kapcsolatban

2019.01.07.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. november 28.

2019.01.02.

A képviselő-testületi ülések hangfelvételei

Már az interneten – a tinnye.info online hírportálon

2018.11.04.

Tinnye, a gazdag falu

Gondolatok a legutóbbi tinnyei fejleményekről

2018.10.28.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. október 10. (rendkívüli ülés)

2018.11.05.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. szeptember 26. 15:00–17:12

2018.10.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 25. 15:00-15:40 (rendkívüli ülés)

2018.10.25.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 12. 15:00-16:15 (rendkívüli ülés)

2018.10.25.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 31. (rendkívüli ülés)

2018.11.24.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 16. 15:00–19:05

2018.10.07.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. április 23.

2019.01.02.

Gombóc Artúr ebédje

Szerkesztői vélemény a nyilvánosságról, felelősségről és függetlenségről

2017.03.31.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 23. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. január 9. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Ilyennek láttuk a II. Tinnyei Községi Disznótort

Képes beszámoló

2017.02.07.

Önkormányzati hírek

Krix Lajos polgármestertől és dr. Imre Gábor jegyzőtől

2017.02.07.

Megújul a tinnyei Kossuth Lajos Művelődési Ház

2017.01.08.