Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 25. 15:00-15:40 (rendkívüli ülés)

2018.10.25., Ladányi Péter

Címkék: Képviselő-testületi ülések Közélet

A tinnyei képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalt a Király-völgy vis maior támogatásáról, a szociális tűzifa pályázaton való részvételről és elbírálta a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat I. fordulójára beérkezett két pályázatot.

(A cikk a képviselő-testületi ülés hivatalos hangfelvétele és hivatalos jegyzőkönyve alapján készült; a jegyzőkönyv szövegében előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk. [a szerk.])

 20180725_rk_JKV.pdf
 20180725_rk_JKVM.pdf
Napirend
1. Tinnye Király-völgy vis maior támogatás önrészének elfogadása
2. Szociális tűzifa pályázaton való részvétel és önrész elfogadása
3. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Jelenlévők: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede alpolgármester,
Darázs Lászlóné, Naszvadi Győző; és Lőrincz László képviselők
(és Németh Nikolett jegyzőkönyv vezető [a szerk.])

Napirend

 20180725_rk_00_Napirend.mp3

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van. Török Éva és Nagy Jenő képviselők hiányoznak. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett vezeti.
Három napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. Tinnye Király-völgy vis maior támogatás önrészének elfogadása
2. Szociális tűzifa pályázaton való részvétel és önrész elfogadása
3. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Krix Lajos: Ismerteti a három napirendi pontot.

1. Tinnye Király-völgy vis maior támogatás önrészének elfogadása

 20180725_rk_01_Kiralyvolgy_vis_maior_onresz.mp3

Krix Lajos: Ismerteti a kiadott anyagnak megfelelően a Király-völgy vis maior támogatásáról szóló szakértői vélemény alapján elkészült táblázatot. Képanyagok alapján bemutatja a Károly Róbert utcát és keresztező Báthori utca és László király utca csomópontját. Tájékoztat arról, hogy lefelé 80 méter hosszban fogadta el a rendbehozatalát a bírálóbizottság. Kérése a bizottság felé az elkövetkezendő házépítések miatt az út terhelhetősége érdekében, hogy kétszer négy centiméteres aszfaltos réteg kerüljön az útszakaszra.
Amennyiben elfogadja a testület a saját erő kifizetését valószínűleg szeptember-október környékén történik a pályázat elbírálása. A pályázat elnyerése esetén a munkálatok valószínűleg tavasszal kezdődhetnek meg.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2018. (VII.25.) önkormányzati határozat
Tinnye Király-völgy vis maior EBR42: 412 029 számú támogatás benyújtása

Tinnye Község Önkormányzat Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: TINNYE, Király-völgy településrészen, a Károly Róbert, Báthory fejedelem és László király utcák „vis maior” jellegű károsodásának helyreállítása.
EBR42 azonosító: 412 029
Helye: Tinnye, 1554, 1555, 1556 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés2017. év%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)2 139 070 Ft10%
Biztosító kártérítése--- Ft---
Egyéb forrás--- Ft---
Vis maior támogatási igény19 249 000 Ft90%
Források összesen21 388 070 Ft100%

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 21 388 070 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)

Biztosító Társaság megnevezésexxxBiztosítási szerződés számaxxx

Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó)

A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatban időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).

A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló Költségvetési Rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2. Szociális tűzifa pályázaton való részvétel és önrész elfogadása

 20180725_rk_02_Szocialis_tuzifa_palyazaton_valo_reszvetel_es_onresz.mp3

Krix Lajos: Tájékoztat a szociális tűzifa pályázaton való részvétel lehetőségéről és feltételeiről. A napirendi pont az önrész elfogadásáról szól elsősorban. Igényelhető tűzifa mennyisége 40 köbméter, amelynek a tíz százalékos önrésze 50 800 forint.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2018. (VII.25.) önkormányzati határozata
szociális tűzifa pályázat benyújtásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett 2018. évi szociális tűzifa pályázaton részt vesz.
A 40 m3 tűzifához szükséges 50 800 Ft önrészt 2017. évi költségvetési tartalékából biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása

 20180725_rk_03_Civil_palyazatok_elbiralasa.mp3

Krix Lajos: Ismerteti a harmadik napirendi pontot: Civil szervezetek pályázata, amelyben két pályázat érkezett beadási határidőre. Az egyik szervezet a Bushido Judo Club, a másik pedig a Gesztenyevirág Néptánc Egyesület. Véleménye szerint mindkét szervezetnek ítéljék meg az általuk igényelt összeget.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2018. (VII.25.) önkormányzati határozata
a civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázat I. fordulójának elbírálásáról

Tinnye Község Önkormányzat úgy dönt, hogy a civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázat keretében a Bushido Judo Club edzőtáborának pályázatát 108 500 Ft-tal támogatja.
A támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2018. (VII.25.) önkormányzati határozata
a civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázat I. fordulójának elbírálásáról

Tinnye Község Önkormányzat úgy dönt, hogy a civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázat keretében a Gesztenyevirág Néptánc együttes néptánc tábor pályázatát 150 000 Ft-tal támogatja.
A támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Krix Lajos polgármester 15.40-kor lezárta az ülést.


Hangfelvételek, videók:

 20180725_rk_00_Napirend.mp3
 20180725_rk_01_Kiralyvolgy_vis_maior_onresz.mp3
 20180725_rk_02_Szocialis_tuzifa_palyazaton_valo_reszvetel_es_onresz.mp3
 20180725_rk_03_Civil_palyazatok_elbiralasa.mp3

Dokumentumok:

 20180725_rk_JKV.pdf
 20180725_rk_JKVM.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

Ha tetszik Önnek ez a cikk, ossza meg ismerőseivel:

Továbbiak a témákban:

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről

Közvetítés: 2020.09.18. 7:30

2020.09.28. 19:36

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről

Közvetítés: 2020.09.03. 7:45

2020.09.06. 11:20

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről: 2020.07.08. 16:00

A tartalomból: útfeltúrás az Adyban, várakozó okos zebra, önkormányzati csontvázak, sokasodó közösségi oldalak, elhalasztott átminősítések, DIGI mobil Tinnyén, pályázatok, tűzijáték, művházfelújítás…

2020.07.09. 21:29

Sőt, még annál is régebben… (Frissítve)

Unalmas, tudom. De Tinnyének van egy ősrégi, ráadásul elismert Facebook oldala is.

2020.06.07. 11:08

Ó, Tinnye már jóval korábban „beszállt az internetbe”

Van egy másik önkormányzati Facebook oldal is, tudta?

2020.04.22. 18:45

Tinnye is „beszállt az internetbe”

Pedig volt már honlapja. De biztos a Facebook erejével majd hatékonyabb lesz.

2020.04.21. 12:24

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről (Frissítve)

Közvetítés: 2020.03.18. 7:30

2020.03.20.

Videó a Tinnye-Pilisjászfalu közös képviselő-testületi ülésről

Közvetítés: 2020.03.09. 18:00

2020.03.12.

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről

Közvetítés: 2020.02.26. 18:00

2020.03.01.

Pályázati Felhívás

Tinnye önkormányzati honlapjának helyreállítására

2020.02.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. július 17.

2019.07.20.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 24.

2019.04.30.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 3. (rendkívüli ülés)

2019.04.06.

Polgármesteri tájékoztató – információcsere (+hang)

az új M100-as út kapcsán tervezett (Tinnyét és Piliscsabát elkerülő) úttal kapcsolatban

2019.01.07.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 31. (rendkívüli ülés)

2018.11.24.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. október 10. (rendkívüli ülés)

2018.11.05.

A képviselő-testületi ülések hangfelvételei

már az interneten – a tinnye.info online hírportálon

2018.11.04.

Tinnye, a gazdag falu

gondolatok a legutóbbi tinnyei fejleményekről

2018.10.28.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. szeptember 26. 15:00–17:12

2018.10.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 16. 15:00–19:05

2018.10.07.

Gombóc Artúr ebédje

Szerkesztői vélemény a nyilvánosságról, felelősségről és függetlenségről

2017.03.31.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 23. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Ilyennek láttuk a II. Tinnyei Községi Disznótort

képes beszámoló

2017.02.07.

Megújul a tinnyei Kossuth Lajos Művelődési Ház

2017.01.08.

Falugyűlés – Közmeghallgatás

A tinnyei képviselő-testület 2016-os beszámolója

2016.12.10.

Közmeghallgatás

a Kossuth Lajos Művelődési Házban

2016.12.06.

Pályázat

pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére

2016.12.01.