Page header

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 25. 15:00-15:40 (rendkívüli ülés)

2018.10.25., Ladányi Péter

Címkék: Képviselő-testületi ülések Közélet

A tinnyei képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalt a Király-völgy vis maior támogatásáról, a szociális tűzifa pályázaton való részvételről és elbírálta a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat I. fordulójára beérkezett két pályázatot.

(A cikk a képviselő-testületi ülés hivatalos hangfelvétele és hivatalos jegyzőkönyve alapján készült; a jegyzőkönyv szövegében előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk. [a szerk.])

 20180725_rk_JKV.pdf
 20180725_rk_JKVM.pdf
Napirend
1. Tinnye Király-völgy vis maior támogatás önrészének elfogadása
2. Szociális tűzifa pályázaton való részvétel és önrész elfogadása
3. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Jelenlévők: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede alpolgármester,
Darázs Lászlóné, Naszvadi Győző; és Lőrincz László képviselők
(és Németh Nikolett jegyzőkönyv vezető [a szerk.])

Napirend

 20180725_rk_00_Napirend.mp3

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van. Török Éva és Nagy Jenő képviselők hiányoznak. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett vezeti.
Három napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. Tinnye Király-völgy vis maior támogatás önrészének elfogadása
2. Szociális tűzifa pályázaton való részvétel és önrész elfogadása
3. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Krix Lajos: Ismerteti a három napirendi pontot.

1. Tinnye Király-völgy vis maior támogatás önrészének elfogadása

 20180725_rk_01_Kiralyvolgy_vis_maior_onresz.mp3

Krix Lajos: Ismerteti a kiadott anyagnak megfelelően a Király-völgy vis maior támogatásáról szóló szakértői vélemény alapján elkészült táblázatot. Képanyagok alapján bemutatja a Károly Róbert utcát és keresztező Báthori utca és László király utca csomópontját. Tájékoztat arról, hogy lefelé 80 méter hosszban fogadta el a rendbehozatalát a bírálóbizottság. Kérése a bizottság felé az elkövetkezendő házépítések miatt az út terhelhetősége érdekében, hogy kétszer négy centiméteres aszfaltos réteg kerüljön az útszakaszra.
Amennyiben elfogadja a testület a saját erő kifizetését valószínűleg szeptember-október környékén történik a pályázat elbírálása. A pályázat elnyerése esetén a munkálatok valószínűleg tavasszal kezdődhetnek meg.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2018. (VII.25.) önkormányzati határozat
Tinnye Király-völgy vis maior EBR42: 412 029 számú támogatás benyújtása

Tinnye Község Önkormányzat Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: TINNYE, Király-völgy településrészen, a Károly Róbert, Báthory fejedelem és László király utcák „vis maior” jellegű károsodásának helyreállítása.
EBR42 azonosító: 412 029
Helye: Tinnye, 1554, 1555, 1556 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés2017. év%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)2 139 070 Ft10%
Biztosító kártérítése--- Ft---
Egyéb forrás--- Ft---
Vis maior támogatási igény19 249 000 Ft90%
Források összesen21 388 070 Ft100%

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 21 388 070 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)

Biztosító Társaság megnevezésexxxBiztosítási szerződés számaxxx

Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó)

A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatban időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).

A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló Költségvetési Rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2. Szociális tűzifa pályázaton való részvétel és önrész elfogadása

 20180725_rk_02_Szocialis_tuzifa_palyazaton_valo_reszvetel_es_onresz.mp3

Krix Lajos: Tájékoztat a szociális tűzifa pályázaton való részvétel lehetőségéről és feltételeiről. A napirendi pont az önrész elfogadásáról szól elsősorban. Igényelhető tűzifa mennyisége 40 köbméter, amelynek a tíz százalékos önrésze 50 800 forint.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2018. (VII.25.) önkormányzati határozata
szociális tűzifa pályázat benyújtásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett 2018. évi szociális tűzifa pályázaton részt vesz.
A 40 m3 tűzifához szükséges 50 800 Ft önrészt 2017. évi költségvetési tartalékából biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása

 20180725_rk_03_Civil_palyazatok_elbiralasa.mp3

Krix Lajos: Ismerteti a harmadik napirendi pontot: Civil szervezetek pályázata, amelyben két pályázat érkezett beadási határidőre. Az egyik szervezet a Bushido Judo Club, a másik pedig a Gesztenyevirág Néptánc Egyesület. Véleménye szerint mindkét szervezetnek ítéljék meg az általuk igényelt összeget.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2018. (VII.25.) önkormányzati határozata
a civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázat I. fordulójának elbírálásáról

Tinnye Község Önkormányzat úgy dönt, hogy a civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázat keretében a Bushido Judo Club edzőtáborának pályázatát 108 500 Ft-tal támogatja.
A támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2018. (VII.25.) önkormányzati határozata
a civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázat I. fordulójának elbírálásáról

Tinnye Község Önkormányzat úgy dönt, hogy a civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázat keretében a Gesztenyevirág Néptánc együttes néptánc tábor pályázatát 150 000 Ft-tal támogatja.
A támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Krix Lajos polgármester 15.40-kor lezárta az ülést.


Hangfelvételek, videók:

 20180725_rk_00_Napirend.mp3
 20180725_rk_01_Kiralyvolgy_vis_maior_onresz.mp3
 20180725_rk_02_Szocialis_tuzifa_palyazaton_valo_reszvetel_es_onresz.mp3
 20180725_rk_03_Civil_palyazatok_elbiralasa.mp3

Dokumentumok:

 20180725_rk_JKV.pdf
 20180725_rk_JKVM.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

Ha tetszik Önnek ez a cikk, ossza meg ismerőseivel:

Iratkozzon fel RSS hírfolyamunkra!

Az RSS az egyik legrégebbi és legelterjedtebb technológiája a hírek elkötelezettség nélküli olvasásának. Nem kell telepítenie semmit és nem kell átadnia személyes adatait senkinek. Csak kapcsolódjon hírfolyamunkhoz és valahányszor új cikket publikálunk, személyes RSS olvasója értesíti Önt pont úgy, ahogy azt Ön kívánja.

Feliratkozás

Javasoljuk az RSS olvasónk használatát. Ingyenes.

Látogassa meg Facebook oldalunkat!

Inkább egy közösségi lény? Látogassa meg Facebook oldalunkat és kövessen minket ott. Oldalunkon a főbb cikkeinken kívül a környékbeli közösségi oldalak érdekes és releváns bejegyzéseiről is tájékozódhat. Ossza meg bejegyzéseinket ismerőseivel, beszélje meg őket más olvasókkal és élvezze a megbízható forrásból származó aktuális és érdekes híreket.

Megnézem

Értékelje munkánkat!

A Körtvélyes szerkesztőjeként végtelenül büszke vagyok arra, hogy többé-kevésbé rendszeres időközönként olyan univerzális kiadvánnyal lephetem meg Tinnye lakosságát, ami remek alapanyag papírrepülő hajtogatáshoz, alátétnek zöldség pucoláshoz, bélésnek szemetes kukába vagy gyújtósnak kandallóba.

Viszont elégedettséggel tölt el az is, amikor arról értesülök, hogy az újság valamelyik írása felkeltette olvasónk érdeklődését. Meleg szívvel gondolok azokra, akik az egész újságot elolvassák, esetleg fel is idézik valamelyik cikkét. Széles mosoly ül az arcomra, amikor valaki azzal fogad vagy keres meg, hogy szívesen adna interjút az egyik lapszámba. És végtelen hálát érzek akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy részt vállal a tinnyeiek hiteles és tényleges tájékoztatásának kihívásaiban.

Ha az Ön számára is fontos, hogy a helyi történések híre azokhoz is eljussanak, akiknek nincs internet kapcsolata vagy jobb szeretik a helyi híreket kézbe véve lapozgatni, támogassa munkánkat! Fejlesszük közösen a tinnyei kommunikációt!

Írjon nekünk!

Küldje el nekünk cikk javaslatát, olvasói levelét, helyi vagy régiós híreit, közéleti vagy személyes élménybeszámolóját, vagy adjon fel apróhirdetést!

E-mailt küldök mutasd az e-mail címet

Jelentessen meg lapunkban fizetett hirdetést vagy vállaljon részt a Körtvélyes nyomdai költségeiben és a tinnye.info online működtetésében a CZMB Bt. CIB Bank Zrt.-nél vezetett

számú „Körtvélyes támogatás” közleménnyel történő átutalással. Támogassa Ön is a független helyi újságírást!

Olvasóink nevében is köszönöm szépen.

Czuczor Szabolcs,
felelős szerkesztő

Továbbiak a témákban:

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. május 18. (csütörtök), 17 órára a hivatal tanácstermébe

2023.05.16. 13:03

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. április 24. (hétfő), 17 órára a hivatal tanácstermébe

2023.04.22. 08:20

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. április 6. (csütörtök), 17 órára a hivatal tanácstermébe

2023.04.05. 16:54

Önkormányzati hírösszefoglaló

Rajzpályázat, Gondosóra program, képviselő-testületi ülés

2023.02.22. 10:55

Meghívó közös önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. január 25. (szerdán) 18:00-kor

2023.01.22. 20:22

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. november 23. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.11.22. 10:24

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. október 26. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.10.25. 07:31

Változik a tinnyei képviselő-testület összetétele

Ladányi Péter lemondott, ezért új képviselő kerül a testületbe

2022.10.01. 09:40

Önkormányzati hírösszefoglaló

Barnakőszén igényfelmérés, KT ülés 2022. június 29. (szerdán): befagyasztott TOP+ pályázatok, művház részleges energetikai felmérése, rendelet a zöldterületek fenntartásáról, társadalmi egyeztetés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, rendelet a közterületek használatáról, rendelet a partnerségi egyeztetések helyi szabályairól, lehetséges lángossütő a Pohl-udvarban, a református temető másfél milliós zöldterület-karbantartási költségei, nehézségek az önkormányzat bérbe adott ingatlanjai kapcsán, megszűnő közkutak, erdő beépítésre szánt belterületté jelölése

2022.09.25. 16:14

Önkormányzati hírösszefoglaló

Többgenerációs családok rezsi támogatása, helyi ügysegéd helyett vörösvári kormányablak vagy kormányablak busz

2022.09.13. 08:52

Pufi mellény? De Lorean? 1,21 gigawatt?

Tényleg ez kell, ha ott akarok lenni egy képviselő testületi ülésen?!

2022.08.11. 08:55

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. június 29. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2022.06.27. 12:19

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. május 25. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2022.05.25. 05:48

Önkormányzati hírösszefoglaló

Eladó építési telkek, igazgatási ügyintéző kerestetik, ismét elérhető az ügysegéd

2022.05.11. 18:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. április 26. (kedd), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.04.22. 17:46

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. március 9. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.03.07. 07:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésekre

Közös: 2022. február 21. (hétfő) 18:00-kor, tinnyei: 2022. február 24. (csütörtök) 16:00-kor

2022.02.20. 09:32

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. január 27. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2022.01.21. 21:29

Önkormányzati képviselő-testületi ülés ELHALASZTVA

De hivatalosan az is csak ma reggel derült ki, hogy eredetileg ma délután lett volna az ülés

2021.12.15. 11:43

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. december 15. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.12.08. 21:30

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.11.04. 15:00

A tartalomból: Az e-mail mint nem írásos forma? Percenkénti szavazások futószalagon, település rendezés M100 kapcsán, belterületbe vonások és átminősítések, mi lesz a „Zöli” helyén?…

2021.11.07. 21:29

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. november 4. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.11.03. 08:33

Meghívó közmeghallgatásra

2021. október 20. (szerda), 18 órára az iskola tornatermébe

2021.10.09. 12:59

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.29. 15:00

A tartalomból: költségvetés, tejház, utcanévadás, civil pályázatok, gazdasági program, szociális tűzifa, Bursa Hungarica ösztöndíj, önerős útépítés, M100 és a tranzitforgalom…

2021.10.01. 12:12

Videó a Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.28. 17:30

A tartalomból: közös hivatal költségvetése, megállapodása, beszerzési szabályzatának módosítás

2021.09.30. 09:32

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. szeptember 29. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.09.22. 15:04

Meghívó Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi ülésére

2021. szeptember 28. (kedd), 17:30 órára a hivatal tanácstermébe

2021.09.15. 07:33