Page header

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. október 10. (rendkívüli ülés)

2018.11.05., Ladányi Péter

Címkék: Képviselő-testületi ülések Közélet Tinnyén ezt lehet?

A tinnyei képviselő-testület októberi rendkívüli ülésén döntött az óvoda 2017. évi szabad pénzmaradványának elvonásáról, és a szeptemberi „vis maior” esemény miatt korábban a Mária és az Ady Endre utca csatlakozásánál átvágott út helyreállításáról.

(A cikk a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján készült; a jegyzőkönyv szövegében előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk. [a szerk.])

 

A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv és a nyilvános napirendi pontok hangfelvétele nyilvános, közérdekű adatok.

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdés szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az önkormányzat
az igény beérkezését követő legrövidebb időn alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül köteles eleget tenni.

Az üléssel kapcsolatos közérdekű adatokat már 2018. november 26-án kikértük az önkormányzattól, de azt cikkünk írásáig még nem kaptuk meg és azokat más formában sem hozták még nyilvánosságra.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) számos állásfoglalása szerint:
„Az információszabadság szempontjából egyformán kezelendő a jegyzőkönyv és a hang-, képfelvétel, vagyis ezek nyilvánosak, melyek interneten, hirdetőtáblán közzétehetőek, illetve melyekről egyéni adatkérésre másolatot kell biztosítani”.

(ha megkapjuk a kért közérdekű adatokat, frissítjük cikkünket)

 

 20181010_rk_JKV.pdf
 20181010_rk_JKVM.pdf
Napirend
1. „Vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában az Ady Endre utca csatlakozásánál
2. Döntés a 2017. évi költségvetés pénzmaradványról
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Jelenlévők: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede alpolgármester,
Darázs Lászlóné és Nagy Jenő képviselők,
dr. Imre Gábor jegyző, Németh Nikolett jegyzőkönyv vezető

Napirend

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van. Török Éva, Naszvadi Győző és Lőrincz László képviselők hiányoznak. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet hangfelvételről Németh Nikolett készíti el.
Két napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. „Vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában az Ady Endre utca csatlakozásánál
2. Döntés a 2017. évi költségvetés pénzmaradványról

 Elfogadva: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

1. „Vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában az Ady Endre utca csatlakozásánál

Krix Lajos: Ismerteti a kiadott anyagnak megfelelően a szeptember hónapban bekövetkezett vis maior eseményt. A Mária utca és az Ady E. utca kereszteződésében útátvágás történt, annak érdekében, hogy magánterületek vízelöntésére ne kerüljön sor. Az esemény másnapján megtörtént a bíráló bizottság általi felmérés és befogadásra került a vis maior bejelentés. Elkészült a szakértői költségbecslés, amelynek összege 4 513 199 forint. Ennek megfelelően a saját erőt a kiírásnak megfelelően kell biztosítani, amely a forrás 10%-a, azaz 451 320 forint. A Honfoglalás út mögül lezúduló, gondot jelentő csapadékvíz elvezetésére megoldást jelenthet a víz bevezetése a Mária utcai zárt vízelvezető rendszerbe a Damjanich utcánál lévő Békás patakba. A pályázat beadása most vált időszerűvé.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzatának 53/2018. (X.10.) önkormányzati határozat
a vis maior támogatási igényről

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: TINNYE „vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában (hrsz: 723) az Ady Endre utca (hrsz: 820) csatlakozásánál.
Tinnye, Mária utca (hrsz: 723) és Ady Endre utca (hrsz: 820)
EBR42 azonosító: 425 113

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés2018. év
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)451 320 Ft
Biztosító kártérítése--- Ft---
Egyéb forrás--- Ft---
Vis maior támogatási igény4 061 879 Ft
Források összesen4 513 199 Ft

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4 513 199 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt
Vállalja a károsodott intaglannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni.
A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendeletében meghatározott tartalék terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2. Döntés a 2017. évi költségvetés pénzmaradványról

Krix Lajos: Ismerteti az előterjesztés lényegét. Az államháztartásról szóló a maradvány elszámolásokkal kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
Zárszámadáskor a pénzmaradvány összege meghatározásra került, de a célszerinti felhasználásról akkor a döntés elmaradt, ezt pótolja a mostani határozati javaslat.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzatának 54/2018. (X.10.) normatív önkormányzati határozata
az önkormányzat 2017. évi szabad pénzmaradvány felhasználásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018 (IV.25.) önkormányzati rendelet („R”) 8. § szerinti 75 318 496 Ft önkormányzati szabad pénzmaradványa, illetve az R 9. § szerinti 3 419 454 Ft Tinnyei Napköziotthonos Óvoda szabad pénzmaradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

1. A fenntartása alá tartozó Tinnyei Napköziotthonos Óvoda szabad pénzmaradványa elvonásra kerül.

2. Az Önkormányzat szabad pénzmaradványa 75 318 496 Ft valamint az elvont 3 419 454 Ft 2018. évre betervezett ingatlan és egyéb építmény felújítására fordítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Krix Lajos polgármester
Baranyai Mária könyvelő

 Elfogadva: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Krix Lajos polgármester 08.15-kor lezárta az ülést.


Dokumentumok:

 20181010_rk_JKV.pdf
 20181010_rk_JKVM.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

Ha tetszik Önnek ez a cikk, ossza meg ismerőseivel:

Iratkozzon fel RSS hírfolyamunkra!

Az RSS az egyik legrégebbi és legelterjedtebb technológiája a hírek elkötelezettség nélküli olvasásának. Nem kell telepítenie semmit és nem kell átadnia személyes adatait senkinek. Csak kapcsolódjon hírfolyamunkhoz és valahányszor új cikket publikálunk, személyes RSS olvasója értesíti Önt pont úgy, ahogy azt Ön kívánja.

Feliratkozás

Javasoljuk az RSS olvasónk használatát. Ingyenes.

Látogassa meg Facebook oldalunkat!

Inkább egy közösségi lény? Látogassa meg Facebook oldalunkat és kövessen minket ott. Oldalunkon a főbb cikkeinken kívül a környékbeli közösségi oldalak érdekes és releváns bejegyzéseiről is tájékozódhat. Ossza meg bejegyzéseinket ismerőseivel, beszélje meg őket más olvasókkal és élvezze a megbízható forrásból származó aktuális és érdekes híreket.

Megnézem

Értékelje munkánkat!

A Körtvélyes szerkesztőjeként végtelenül büszke vagyok arra, hogy többé-kevésbé rendszeres időközönként olyan univerzális kiadvánnyal lephetem meg Tinnye lakosságát, ami remek alapanyag papírrepülő hajtogatáshoz, alátétnek zöldség pucoláshoz, bélésnek szemetes kukába vagy gyújtósnak kandallóba.

Viszont elégedettséggel tölt el az is, amikor arról értesülök, hogy az újság valamelyik írása felkeltette olvasónk érdeklődését. Meleg szívvel gondolok azokra, akik az egész újságot elolvassák, esetleg fel is idézik valamelyik cikkét. Széles mosoly ül az arcomra, amikor valaki azzal fogad vagy keres meg, hogy szívesen adna interjút az egyik lapszámba. És végtelen hálát érzek akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy részt vállal a tinnyeiek hiteles és tényleges tájékoztatásának kihívásaiban.

Ha az Ön számára is fontos, hogy a helyi történések híre azokhoz is eljussanak, akiknek nincs internet kapcsolata vagy jobb szeretik a helyi híreket kézbe véve lapozgatni, támogassa munkánkat! Fejlesszük közösen a tinnyei kommunikációt!

Írjon nekünk!

Küldje el nekünk cikk javaslatát, olvasói levelét, helyi vagy régiós híreit, közéleti vagy személyes élménybeszámolóját, vagy adjon fel apróhirdetést!

E-mailt küldök mutasd az e-mail címet

Jelentessen meg lapunkban fizetett hirdetést vagy vállaljon részt a Körtvélyes nyomdai költségeiben és a tinnye.info online működtetésében a CZMB Bt. CIB Bank Zrt.-nél vezetett

számú „Körtvélyes támogatás” közleménnyel történő átutalással. Támogassa Ön is a független helyi újságírást!

Olvasóink nevében is köszönöm szépen.

Czuczor Szabolcs,
felelős szerkesztő

Továbbiak a témákban:

Önkormányzati hírösszefoglaló

Rajzpályázat, Gondosóra program, képviselő-testületi ülés

2023.02.22. 10:55

Meghívó közös önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. január 25. (szerdán) 18:00-kor

2023.01.22. 20:22

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. november 23. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.11.22. 10:24

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. október 26. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.10.25. 07:31

Változik a tinnyei képviselő-testület összetétele

Ladányi Péter lemondott, ezért új képviselő kerül a testületbe

2022.10.01. 09:40

Önkormányzati hírösszefoglaló

Barnakőszén igényfelmérés, KT ülés 2022. június 29. (szerdán): befagyasztott TOP+ pályázatok, művház részleges energetikai felmérése, rendelet a zöldterületek fenntartásáról, társadalmi egyeztetés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, rendelet a közterületek használatáról, rendelet a partnerségi egyeztetések helyi szabályairól, lehetséges lángossütő a Pohl-udvarban, a református temető másfél milliós zöldterület-karbantartási költségei, nehézségek az önkormányzat bérbe adott ingatlanjai kapcsán, megszűnő közkutak, erdő beépítésre szánt belterületté jelölése

2022.09.25. 16:14

Önkormányzati hírösszefoglaló

Többgenerációs családok rezsi támogatása, helyi ügysegéd helyett vörösvári kormányablak vagy kormányablak busz

2022.09.13. 08:52

Szent István napi ünnepség és tinnyei falunap

Főzőversennyel, játékos vetélkedővel és az elmaradhatatlan tűzijátékkal

2022.08.18. 10:48

Pufi mellény? De Lorean? 1,21 gigawatt?

Tényleg ez kell, ha ott akarok lenni egy képviselő testületi ülésen?!

2022.08.11. 08:55

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. június 29. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2022.06.27. 12:19

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. május 25. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2022.05.25. 05:48

Önkormányzati hírösszefoglaló

Eladó építési telkek, igazgatási ügyintéző kerestetik, ismét elérhető az ügysegéd

2022.05.11. 18:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. április 26. (kedd), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.04.22. 17:46

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. március 9. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.03.07. 07:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésekre

Közös: 2022. február 21. (hétfő) 18:00-kor, tinnyei: 2022. február 24. (csütörtök) 16:00-kor

2022.02.20. 09:32

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. január 27. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2022.01.21. 21:29

Önkormányzati képviselő-testületi ülés ELHALASZTVA

De hivatalosan az is csak ma reggel derült ki, hogy eredetileg ma délután lett volna az ülés

2021.12.15. 11:43

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. december 15. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.12.08. 21:30

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.11.04. 15:00

A tartalomból: Az e-mail mint nem írásos forma? Percenkénti szavazások futószalagon, település rendezés M100 kapcsán, belterületbe vonások és átminősítések, mi lesz a „Zöli” helyén?…

2021.11.07. 21:29

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. november 4. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.11.03. 08:33

Meghívó közmeghallgatásra

2021. október 20. (szerda), 18 órára az iskola tornatermébe

2021.10.09. 12:59

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.29. 15:00

A tartalomból: költségvetés, tejház, utcanévadás, civil pályázatok, gazdasági program, szociális tűzifa, Bursa Hungarica ösztöndíj, önerős útépítés, M100 és a tranzitforgalom…

2021.10.01. 12:12

Videó a Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.28. 17:30

A tartalomból: közös hivatal költségvetése, megállapodása, beszerzési szabályzatának módosítás

2021.09.30. 09:32

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. szeptember 29. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.09.22. 15:04

Meghívó Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi ülésére

2021. szeptember 28. (kedd), 17:30 órára a hivatal tanácstermébe

2021.09.15. 07:33

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről: 2021.08.27. 8:00

A tartalomból: szociális tűzifa, adótartozás telekért, M100 környezetvédelmi vizsgálata, tinnyei fociklub

2021.08.29. 14:12

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről: 2021.06.30. 16:00

A tartalomból: pandémia, M100, kommunikáció felelőssége, telekeladások, térfigyelő kamerák, súlykorlátozáshoz kötött behajtás, civil szervezetek támogatása, augusztus 20., települési feladatlista…

2021.07.01. 23:34