Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. november 28.

2019.01.02., Ladányi Péter

Címkék: Képviselő-testületi ülések Közélet

A tinnyei képviselő-testület novemberi ülésén többek között áttekintette a 2018. év első kilenc hónapjának költségvetését, döntött az adóérdekeltségi rendeletről, több tinnyei beruházáshoz beérkezett ajánlatról, a szociális tűzifa és a Bursa Hungarica pályázatról. Elutasította a polgármester új szavazórendszer bevezetésére irányuló javaslatát és módosította az étkezési rendeletet.
(az ülés jegyzőkönyvét 2019. január 16-án nyilvánosságra hozták, emiatt frissítettük cikkünket [
a szerk.])

(A cikk a képviselő-testületi ülés hangfelvétele és hivatalos jegyzőkönyve alapján készült; a jegyzőkönyv szövegében előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk. [a szerk.])

 20181128_JKV.pdf
 20181128_JKVM.pdf
 20181128_JKVM2.pdf
Napirend
A helytörténeti gyűjtemény és a Kossuth ház ügye (napirend előtti hozzászólás)
1. Az Önkormányzat 2018. 1-9 hónap 2018. költségvetési beszámoló
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 1. számú (rendelet) módosításának elfogadása
3. Étkezési rendelet módosítása
4. Szociális tűzifa rendelet módosítása
5. Adóérdekeltségi rendelet tervezet
6. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
7. Döntés az MS voks 7 ülésvezetést támogató rendszer bevezetéséről
8. Tinnye 1495 hrsz. önkormányzati telekeladás
9. Tinnye 1895 hrsz. ingatlan átvétele adótartozás beszámítással
10. Belterületi csapadékvíz elvezetése tervezői ajánlatok elbírálása
11. Tinnye Király-völgy közvilágítására érkezett kivitelezői ajánlatok elbírálása
12. Tinnye Bajcsy-Zs. úti gyalogátkelőhelyre érkezett tervezői ajánlatok elbírálása
13. Garancsi-tó kormányhivatal hiánypótlás
14. BÖT társulási megállapodás 10. számú módosítása
15. Önkormányzati ingatlan vagyonhasznosítási koncepció tárgyalása (zárt ülés)
16. Lejárt határidejű határozatok
17. Polgármesteri beszámoló
18. Egyebek
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Jelenlévők: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede Levente alpolgármester,
Darázs Lászlóné, Nagy Jenő, Naszvadi Győző és Török Éva képviselők,
dr. Imre Gábor jegyző, Németh Nikolett jegyzőkönyv vezető, Baranyai Mária könyvelő,
Tóth Jánosné és Ladányi Péter helyi lakosok

Napirend

 20181128_00_Napirend.mp3

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő­-testület tagjai közül 6 fő jelen van, Lőrinc László képviselő hiányzik. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett vezeti.

A napirendi pontokban változás történt: a 13. napirendi pontig változatlan a meghívóban szereplő sorrend. A 14. napirendi pontban a BOT társulási megállapodás 10. számú módosítását tárgyaljuk. a 15. pontnál zárt ülést rendel el Önkormányzati ingatlan hasznosítási koncepcióhoz vagyongazdálkodás. A 16. napirendi pont a lejárt határidejű határozatok, 17. napirendi pont a polgármesteri beszámoló két ülés közötti eseményekről, 18. napirendi pont az egyebek, amelyben a Tinnye 063/1 hrsz. külterületi hasznosítási javaslatot nem tárgyaljuk, mert ellenőrzés lesz 2018. 12. 11-én ezen elkészült jegyzőkönyv alapján tudunk tovább haladni az ügyben.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. Az Önkormányzat 2018. 1-9 hónap 2018. költségvetési beszámoló
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú (rendelet) módosításának elfogadása
3. Étkezési rendelet módosítása
4. Szociális tűzifa rendelet módosítása
5. Adóérdekeltségi rendelet tervezet
6. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
7. Döntés az MS voks 7 ülésvezetést támogató rendszer bevezetéséről
8. Tinnye 1495 hrsz. önkormányzati telekeladás
9. Tinnye 1895 hrsz. ingatlan átvétele adótartozás beszámítással
10. Belterületi csapadékvíz elvezetése tervezői ajánlatok elbírálása
11. Tinnye Király-völgy közvilágítására érkezett kivitelezői ajánlatok elbírálása
12. Tinnye Bajcsy-Zs. úti gyalogátkelőhelyre érkezett tervezői ajánlatok elbírálása
13. Garancsi-tó kormányhivatal hiánypótlás
14. BÖT társulási megállapodás 10. számú módosítása
15. Ingatlan vétel (zárt ülés)
16. Lejárt határidejű határozatok
17. Polgármesteri beszámoló

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A helytörténeti gyűjtemény és a Kossuth ház ügye (napirend előtti hozzászólás)

 20181128_00b_Kossuth_haz_Eszti_neni.mp3

Krix Lajos: (kérésére) Átadja a szót a jelenlévő Tóth Jánosnénak aki napirendi pontok előtt a település helytörténeti gyűjteményének (ami jelenleg a saját ingatlanában van) új helyen való mielőbbi elhelyezését sürgette.

A tinnyei Kossuth ház (fotó: Ladányi Péter, 2016. augusztus)

1. Az Önkormányzat 2018. 1-9 hónap 2018. költségvetési beszámoló

 20181128_01_Koltsegvetesi_beszamolo_jan_szept.mp3
 20181115_NapkoziOtthonosOvoda_IdokoziKoltsegvetesiJelentes_jan-szept.pdf
 20181115_TinnyeKozsegOnkormanyzata_IdokoziKoltsegvetesiJelentes_jan-szept.pdf

Krix Lajos: Tájékoztat a költségvetésben szereplő adatokról, amelyben a bevétel és kiadás oldalon szinkronitás van, ezért megszorításokat nem kellett alkalmazni. Átadja a szót Baranyai Máriának a költségvetési beszámoló ismertetésére.

Baranyai Mária: Ismerteti a táblázatot, amely a havonta leadandó időközi költségvetési jelentésből lett kinyomtatva.
Kérdéseket „megelőzve” kifejti, hogy a 8-as oszlopban egy magas összeg szerepel, amely egy kötelező „technikai” oszlop tartalma, a tárgyév, plusz három évi kötelezettség vállalásról szól bér, járulék, közüzem, áfa tekintetében.

Török Éva: Az egyéb dologi kiadások 58-as sor miért növekedett meg, mit tartalmaz?

Baranyai Mária: Azért növekedtek meg, mert átcsoportosítás volt a betervezett költségvetésbe nem fért bele minden üzemeltetési költség (például, tisztítószer, irodaszer).

Krix Lajos: Tudomásul vételre teszi fel a költségvetési beszámolót.

 Tudomásul véve: 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 1. számú (rendelet) módosításának elfogadása

 20181128_02_Koltsegvetes_1_sz_modositasa.mp3

Krix Lajos: A második napirendi pont az Önkormányzat 2018-as költségvetési rendeletének I. számú módosítása, ami a fő számsorokban korrekciót igényel például az összevont költségvetés általános tartalékára vonatkozó 27 634 685 és ebből lett 26 253 000 forint. Levezetésre került a kiadott előterjesztési anyagban, hogy melyek azok a tételek, amelyek ezt a módosítást igénylik.

Krix Lajos: Ismerteti a rendelet módosítás szövegét.

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének 14/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

 Elfogadva: 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

(a szavazás eredményként az ülés jegyzőkönyvében tévesen 6 igen szerepel, azonban a napirendi pontot a képviselő-testület valójában 5 igen és 1 nem szavazattal fogadta el [a szerk.])

3. Étkezési rendelet módosítása

 20181128_03_Etkezesi_rendelet_modositasa.mp3

Krix Lajos: Elmondja, hogy az étkezési rendelet módosításra azért van szükség mert a Jász Gazdi Kft. megemelte a térítési díjakat, Javasolja az iskolaév lezárásával 2019. augusztus 31-ig pályázat kerüljön kiírásra a közétkeztetés ellátására. Átadja a szót Dr. Imre Gábor jegyzőnek.

Dr. Imre Gábor: Javasolja, hogy a rendeletben kiadott tervezethez képest az csupán 2019. január 01-től 2019. augusztus 31-ig legyen érvényes.
Javasolja, hogy tavasz folyamán induljon el a szolgáltatásra új beszerzési eljárás. Ha egyetért a testület, döntésre van szükség egy rendelet módosításra és egy határozatra a beszerzés meg hirdetésére.

Krix Lajos:

Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete
az intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2013. (11.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

(a szavazás eredményként az ülés jegyzőkönyvében tévesen 5 igen és 1 nem szerepel, de a napirendi pontot a képviselő-testület valójában 6 igen szavazattal fogadta el [a szerk.])

Tinnye Község Önkormányzatának 59/2018. (XI.28.) számú önkormányzati határozata
pályázat közétkeztetés kiírására

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázati úton meg kívánja hirdetni a közétkeztetési feladatellátást, úgy, hogy annak nyertese 2019. szeptember 1. napjától végezhesse a szolgáltatást.
Felkéri a polgármestert a pályázathoz szükséges kiírás előkészítésével és a beszerzési eljárás lebonyolításával.

Határidő: értelemszerű
felelős: polgármester

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4. Szociális tűzifa rendelet módosítása

 20181128_04_Szocialis_tuzifa_rendelet_modositasa.mp3

Krix Lajos: Tájékoztatást ad a szociális rendelet módosításának szükségességéről. Vannak olyan személyek, akik nem esnek bele az 57 000 forintos keretbe, ezért javasolja mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 százaléka legyen az alsó limit, azaz 85 500 forint.

Török Éva: A rászoruló kéri a szociális tűzifát? A 34 köbméter elég lesz azoknak, akik beadják a kérelmet?

Krix Lajos: Úgy tűnik, hogy elég lesz, de amennyiben nem, akkor testület elé hozva döntés esetén hozzá kell vásárolni.

Dr. Molnár Ede: Van-e előzetes kalkuláció, hogy mennyivel fog megnőni az igénylők száma?

Krix Lajos: Látókörünkben körülbelül 6-8 fő van, aki nem került be az alacsonyabb összeg miatt.

Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2015. (Xl. 26.) rendelet módosításáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5. Adóérdekeltségi rendelet tervezet

 20181128_05_Ado_erdekeltsegi_rendelet_tervezet.mp3

Krix Lajos: Adóérdekeltségi rendelet tervezethez két dolgot szeretne hozzáfűzni. Az egyik, hogy hosszú évek alatt felhalmozódott adótartozásoknál sok esetben az önkormányzat telkeket számított be. Azóta ugyanazok az adótartozók a megmaradt ingatlanjaik után sem fizetnek. Többségük elérhetetlen, a világ különböző tájain vannak, vagy cégszerűen tulajdonolják a telkeket. Új tartozások nem nagyon keletkeztek. Máshol a térségben is van rá példa, hogy külső céget bíznak meg az adóbehajtással.
A behajtásnál adatbeszerzésre, utánjárásra van szükség, ebben az adóügyintéző és jegyző úr vesz részt. Ezt a célt szolgálja az adóérdekeltségi rendszer bevezetése.

Török Éva: Aki ezt végezni fogja annak milyen olyan eszköze van, ami a munkaköréből adódóan nem áll rendelkezésére, vagy ha el kell menni ezért akkor azt munkaidőn kívül fogja ezt végezni?

Dr. Imre Gábor: Minden Önkormányzatnál úgy működik, hogy az adó ügyintéző, a jegyző, illetve az, aki a pénzügyekkel foglalkozik hajtja végre, ez egy plusz feladat. A helyi adókról szóló törvény lehetővé teszi ezt a fajta ösztönzőt.
A nagyobb adótartozásokat a NAV-on keresztül is be lehet hajtatni, de ennek kevés eredménye szokott lenni.

Török Éva: Azt gondolom, hogy ez az adóügyintéző feladatkörébe tartozik.

Krix Lajos: Az adós kolléganő feladata, hogy az adatbázis alapján kivessen, kiírjon és rögzítse a történt befolyásokat. Amikor valaki után kell kutakodni és szerteágazó intézkedési sorozatot generál, az nem az alapfeladatba tartozik. Amikor elérhetetlen egy személy, nem veszi át az értesítéseket, ismeretlen helyen tartózkodik akkor tízszeres időt vesz igénybe.

Baranyai Mária: Kiegészíteni szeretné, hogy végrehajtás kapcsán fel kell kutatnia az adós kollégának, hogy hol tartózkodik a személy. Ha ismert a személy akkor bankokat bankszámlát kell keresni inkasszálás céljából. Ha nincs akkor a nyugdíjfolyósítót kell megkeresni: van e munkahelye esetleges fizetésletiltás céljából, vagy lehetőség szerint az ingatlanra ráterhelni. Ez mind rengeteg időt vesz igénybe.

Darázs Lászlóné: Körülbelül hány százaléka az adósoknak, akik nem fizetnek?

Krix Lajos: Három nagy csoportra lehet bontani: az egyik a teljesen konzekvens és helyes magatartást tanúsító adózó az kb. a kivetett adóinknak az egy harmada éves szinten 30 millió önadózás, a másik csoport 30% kb. 20-30 millió, akikkel szót lehet érteni és sikerül beszedni az adót. A harmadik csoport 30% akikkel nem tudunk mit kezdeni nincs miből levonni és esetleg végrehajtás bejegyzésnél megelőznek minket más hatóságok, illetve a másik csoport a túladóztatás, ami egy külön téma, az, amikor nem tudunk olyan körülményeket teremteni, hogy abból a területből belátható éveken belül legyen telek és az illetőnek elfogy az adó miatt a területértéke, ez a kivetett adónak a 10%-át nem éri el mert nincs rá kereslet, nem veszi meg senki. 2019-ben ezzel a témával valamit kezdeni kell.

Naszvadi Győző: Gyakorlati megvalósításnál készül egy lista azokról, akik tartoznak az önkormányzatnak, ezekből kapnak juttatást azok, akik részt vesznek a tartozás behajtásánál.

Krix Lajos: A régóta fennálló tartozás esetén behajtott összegből történne meg a 10%-os kifizetés. Vannak már komoly eredmények ebben az évben: körülbelül 600 kiértesítés, építményadó felszólítás ment ki, amelyből az eredmény 12%-ot meghaladó adóbevétel az építményadó tervezet esetében.

Krix Lajos: Rendelet tervezet szerinti szavazásra teszi fel a kérdést

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati hivatal dolgozóinak adóérdekeltségi rendszeréről

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

 Elfogadva: 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

6. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása

 20181128_06_Bursa_Hungarica_palyazatok_elbiralasa_1_szunet_elott.mp3
 20181128_06_Bursa_Hungarica_palyazatok_elbiralasa_2.mp3

(a napirendi pont előtt a polgármester – elfogadva a jegyző javaslatát – rövid szünetet rendelt el, a szünetet követően folytatódott a napirendi pont tárgyalása [a szerk.])

Krix Lajos: Bursa Hungarica pályázatok elbírálása.

Dr. Imre Gábor: Tájékoztat, hogy eddig nem volt „B” típusú pályázat, most egy fő pályázó jelentkezett. Emlékezteti a képviselő testületet, hogy a korábbi gyakorlat alapján az a javaslat, hogy a támogatást minden pályázó egyformán kapja meg.

Nagy Jenő: Kérdése, hogy elképzelhető a jövőben jövedelem alapú elbírálás, amelyet egy bizottság vizsgálna meg javaslatot téve a képviselő testület elé.

Dr. Imre Gábor: Minden évben felvetődik a probléma, hogy jövedelem alapú elbírálás legyen. Amennyiben átruházott hatáskörbe adjuk az elbírálást pl. egy ad-hoc bizottságnak, abban az esetben működhet hatékonyan. Ehhez egy vonatkozó szabályzat kidolgozására van szükség.
A kiíráskor tehát szükség van egy három fős képviselőkből álló bizottság felállítására az előzetes véleményezés miatt. Amikor először megjelenik a Bursa Hungarica pályázati lehetőség akkor kell dönteni a jövedelem alapú elbírálásról.

Krix Lajos: 2019-es munkatervbe felvesszük a Bursa Hungarica pályázatot és esedékességnél döntünk róla.

Naszvadi Győző: Bejelenti érintettségét.

Dr. Imre Gábor: A képviselő testületnek először döntenie kell, hogy az érintett szavazhat -e.

Krix Lajos: Naszvadi Győző képviselő bejelentett érintettsége miatt szavazásra bocsájtja, hogy az érintett részt vehet e a szavazásban

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

A képviselő-testület 5 igen szavazat 0 nem és 1 tartózkodás mellett érintettsége ellenére Naszvadi Győző képviselőt a szavazásból nem zárja ki.

Krix Lajos: a határozatról szavazást rendel el

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2018. (XI.28.) számú önkormányzati határozata
a Bursa Hungarica pályázat benyújtásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019-es Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beadott „A típusú” pályázatot az azon részt vevő 11 fő pályázók pályázatának mindegyikét eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja.
Az „A” típusú pályázók részére a 2018/2019. tanév második félév és a 2019/2020. tanév első félév, azaz 10 hónap időtartamra 5 000 Ft/fő/hó támogatást biztosít.
A megítélt összeget az önkormányzat éves költségvetésének e célra elkülönített keretéből kell finanszírozni.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2018. (XI.28.) számú önkormányzati határozata
a Bursa Hungarica B típusú pályázat benyújtásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019-es Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beadott és egy fő „B” típusú pályázatát eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja
A „B” típusú pályázó részére 3×10 hónap időtartamra a 2019/2020. tanév, 2020/2021. tanév és a 2021/2022. tanévre 5 000 Ft/hó támogatást biztosít.
A megítélt összeget az önkormányzat éves költségvetésének e célra elkülönített keretéből kell finanszírozni.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

7. Döntés az MS voks 7 ülésvezetést támogató rendszer bevezetéséről

 20181128_07_MVoks_ulesvezetest_tamogato_rendszer_bevezetese.mp3

Krix Lajos: Ismerteti a hetedik napirendi pontot az MS Voks 7 rendszer, amelynek a működése az előző testületi ülésen bemutatásra került. Két dolgot szeretne kiemelni. Az egyik, hogy az önkormányzati és a jegyzőkönyv készítési munkát megkönnyíti, és előírásnak megfelelő tájékoztatást biztosít a falu részére. A másik, hogy nem jelent plusz kiadást az önkormányzatnak, mert az 50% befizetés, azaz 1 700 000 forint belefér abba a költségkeretbe, amelyet nem merített ki az önkormányzat és a másik felét márciusig beterveznénk a költségvetésbe. Emlékezteti a képviselő testületet arra, hogy tavalyi évig amíg nem döntött a főállású polgármesteri fizetés felvételéről kimunkálásra került körülbelül 9 millió forint megtakarítást képzett a nem teljes bére felvételével. A megtakarításba bőven belefér az 1 700 000 forint. Javasolja a rendszer használatát a korszerű legprecízebb munkavégzés szempontjából, a későbbiekben pedig interneten keresztül nézhető lenne a képviselő testület munkája.

(a polgármester által „MS voks”, ill. „Microsoft rendszer”-nek nevezett szavazást támogató rendszer helyesen MikroVoks rendszer, amelyről korábban Tinnye, a gazdag falu című cikkünkben írtunk [a szerk.])

Török Éva: Véleménye szerint minden másra nagyobb szükség van Tinnyének, mint erre a rendszerre. Majd a következő ciklusban dönthet az új képviselő testület, ha szeretnének ilyen programot.

Darázs Lászlóné: Véleménye szerint is másra lenne szükség például járdákra.

Nagy Jenő: ő maga „ingadozó” a kérdés eldöntésében, a rendszerrel kapcsolatban, mert teljesen átlátható lenne a működés, nem lehetne bele kötni egyetlen jegyzőkönyvbe sem.

Naszvadi Győző: Jónak tartja, tájékoztatás szempontjából tökéletes lenne a rendszer, de a képviselő testület munkáját beszabályozná, jobban előkészített testületi üléseket igényelne.

Nagy Jenő: Nyilvánosságot abszolút elősegíti, ha valaki egy képviselőt szeretne meghallgatni, akkor rá tudna keresni, csak kérdés, hogy Tinnyének szüksége van-e erre ilyen áron.

Dr. Imre Gábor: Korábbi ülés óta az a vád érte egyesek részéről, hogy feltűnően szorgalmazza a rendszer bevezetését. Azt sugallják ezzel, hogy valamiféle érdeke fűződik, hogy az önkormányzat bevezesse azt. Véleménye szerint testületi ülések színvonalasabban és közérthetőbben lennének nyilván tartva ezzel a rendszerrel csupán ebben érdekelt. A céggel semmilyen viszonyban nem áll.

Naszvadi Győző: Ez a rendszer elősegíti a jegyzőkönyvek összeállítását papírformailag?

Dr. Imre Gábor: Igen nagyban elősegítené.

Krix Lajos: Szavazást rendel el

(a napirendi pont tárgyalása közben kiderült, hogy Krix Lajos szerint rendkívül aggályos, ha nyilvánosságra kerül, ki hogyan szavazott. A polgármester sajnos téved. Minden képviselői megnyilvánulás, így a képviselők által leadott szavazat is nyilvános adat. Több hatósági és alkotmánybírósági állásfoglalás is kimondja, hogy a leadott szavazat is nyilvános:

„[…] elhangzott képviselői nyilatkozatok és egyéb személyes megnyilvánulások nyilvánosak, bárki által megismerhetőek, beleértve a képviselő szavazatait is.”

Szerettem volna a képviselő-testületet is tájékoztatni erről. Ezért szólásra jelentkeztem, de a polgármester
„Ladányi úrnak nem adom meg a szót, mert érintett a dologban” megjegyzéssel ezt nem tette lehetővé. Szomorú, hogy a helyesbítést a jegyző sem tette meg. Egyébként nem vagyok érintett az ügyben, bár tény, hogy van róla véleményem… [a szerk.])

Tinnye Község önkormányzat Képviselő-testületének 62/2018. (XI.28.) önkormányzati határozata
a MikroVoks 7 ülésvezetést támogató rendszer bevezetéséről

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a GLOBOMAX Zrt -től (székhelye:1155 Budapest, Wysocki u. 1.) ajánlata alapján: bruttó 3 424 694, forint áron megrendeli a „MikroVoks 7” Elektronikus Szavazatszámláló és Jegyzőkönyvező rendszer szolgáltatást.
2. Felhatalmazza a polgármestert a rendszer telepítésének, oktatásának, bevezetéséhének, illetve a vezérlőprogramhoz tartozó szoftverkövetési szolgáltatások feltételeit tartalmazó – az előterjesztés mellékletét képező – szerződés tervezet aláírására, az abban részletezett fizetési feltételekkel.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elutasítva: 1 igen, 3 nem, 2 tartózkodás

8. Tinnye 1495 hrsz. önkormányzati telekeladás

 20181128_08_Tinnye_1495_hrsz_telek_eladasa.mp3

Krix Lajos: Tájékoztat, hogy van egy konkrét vevő jelölt az 1495 hrsz.- ú területre. A képviselő-testület 2017. januárban döntött arról, hogy ezt a telket az 1495 hrsz. beszámítja Horváth Géza és Városi László telekadó tartozása fejében. Az akkori hiteles anyag szerint az adótartozás és késedelmi kamattal együtt került kényszerű módon beszámításra 2 881 000 forint kétszer, mert ötven-ötven százalékos tulajdonban volt a terület, Ez az összeg egy kicsit több mint az 5 600 000 forint, de tele van tűzdelve késedelmi pótlékkal. Az alap adótartozás fejében egy igen korrekt ajánlat érkezett.

Krix Lajos: A szerződéstervezetben javításra szorul az ötös pont mert ezen a területen nincs közmű, a vevőnek kell gondoskodni a közművek bekötéséről. A szerződéskötéskor az összeget egy összegben teljesíti a vevő.

Török Éva: Kérése, hogy a szerződésben legyen feltüntetve, hogy a vevő fizeti az ügyvédi költséget.

Krix Lajos: Szavazást rendel el

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2018. (XI.28.) számú önkormányzati határozata
Papp Norbert Tinnye 1495 hrsz. telekre vételi ajánlat

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Tinnye 1495 hrsz. 2037 m2 „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant – az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződés feltételei szerint – vételi ajánlatuk alapján értékesíti, bruttó 5 600 000 forint vételáron, Papp Norbert és Schuck Anita részére, ½-½ tulajdoni arányban.
Az adás-vételi szerződés megkötésével a jegyző ellenjegyzése mellett felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

9. Tinnye 1895 hrsz. ingatlan átvétele adótartozás beszámítással

 20181128_09_Tinnye_1895_hrsz_ingatlan_atvetele_adotartozas.mp3

Krix Lajos: Ez a napirendi pont az 1 895 hrsz.-ú terület telekadó-tartozás beszámítása fejében tett ajánlatról szól. Ez a terület a Királyvölgyben található 8 900 négyzetméteres belterületi ingatlan, amely az Estland Kft. tulajdona felhalmozott adótartozása 1 884 330 forint + 36 922 forint késedelmi pótlék. A területnek még nincsen szabályozása, de a későbbiekben a HÉSZ felülvizsgálata során sor kerül rá.

Török Éva: Kérdése, hogy az adórendelet szerint belterületi a besorolása, de nem lehet rá építeni és telekként számítjuk be?

Dr. Imre Gábor: Igen, azzal, hogy a területre 50%-os adókedvezmény van emiatt.

Török Éva: Ezt ő „nekünk ajándékozza” adótartozás fejében?

Krix Lajos: Nem, technikailag úgy bonyolódik le, hogy az önkormányzatnak ki kell fizetni 1.884.330 forintot a saját adószámlára tehát egyik számláról a másikba kell rakni és így törlődik az adótartozása az Estland Kft.-nek.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2018. (XI.28.) számú önkormányzati határozata
Estland Kft részéről Tinnye 1895 hrsz. telek felajánlása adótartozás fejében

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Estland Kft. kérelmének helyt adva, annak 1/1 tulajdonát képező Tinnye 1 895 hrsz beépítetlen belterület elnevezésű ingatlant, a felhalmozott (1 884 330 forint, valamint 36 922 forint pótlék), helyi-adó tartozása fejében, illetve tartozása elengedése (beszámítása) mellett 1 forint vételáron megvásárolja.
Az önkormányzat ügyvédje által elkészített adás-vételi szerződés megkötésével a jegyző ellenjegyzése mellett megbízza a polgármestert.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

10. Belterületi csapadékvíz elvezetése tervezői ajánlatok elbírálása

 20181128_10_Belteruleti_csapadekviz_elvezetes_terv_ajanlatok_elbiralasa.mp3

Krix Lajos: A tizedik napirendi pont a belterületi csapadékvíz elvezetésére érkezett tervezői ajánlatok elbírálása és kiválasztása. Amikor az éves költségvetést terveztük akkor a testület leszavazta az egész községre szóló csapadék elvezetési tervek elkészítését. Ismeretei szerint 2019. január 23-án Pest megyében megnyílik egy belterületi csapadékvíz elvezetési pályázat. Az erre történő jelentkezés, akkor lehetséges, ha van kész terv rá. Egy-egy részre készített csapadékvíz elvezetési engedélyezési terv létrejötte kb. 1-2 hónap alatt lefut, egy falu komplex tervezése kb. két év.

Nagy Jenő: Mindegyiknél a patak a befogadó?

Krix Lajos: Igen, mindegyiknél a patak a befogadó, Három helyen van gócpont: az egyik az Únyi kanyar, a másik a Damjanich utcában lévő szikkasztó problematikája a patak mentén, a harmadig pedig a cigány árok bejövetele a Rákóczi utcában, mert az árok fentről a Kossuth utca végéből, illetve a Rákóczi utca végéből nagy árokrendszer a telkek között fut végig. Az elvezető képessége nagy, de a probléma ott keletkezik, amikor kijön a Rákóczi utcába kifordul az árok és összeszűkül egy hetedére, egy nyolcadára és nincs hova elvezetni. Szintezési problémák is vannak, majd egy geodéziai munka fogja feltárni, hogy milyen szintkülönbség van. A Rákóczi utcánál és a Damjanich utcánál több önkormányzati tulajdon is van, ezért nem lesz engedélyezési gát a tervező részéről, könnyű lesz végig tervezni, viszont a Honfoglalás utcánál lévő övárok kilépő részéhez közútkezelő és Magyar Államnak a közbenjárására lesz szükség. Lényeges, hogy az ez évi költségvetést nem befolyásolja, most döntést kell hozni, hogy elindulhasson a tervezés majd 2019-ben költségvetésbe be kell tervezni ezeket az összegeket. A szakértő véleménye szerint van egy- másfél méter patakalj szintkülönbség ezt meg kell oldani. Erre érkeztek az ajánlatok. A Közmücoop Kt. részéről két ajánlat érkezett.

Nagy Jenő: Mennyi idő alatt megy végig a vízjogi engedélyeztetés? Krix Lajos polgármester: Részegységeként nagyjából 30 nap.

Krix Lajos: A másik ajánlat a HP Mérnöki irodától érkezett. Javasolja a Közmű Coop ajánlatának elfogadását. Ha ez a három gócpont elindulna akkor óriásit tudna a falu előre lépni. A Jászfalusi Út mentén lévő termőföldről lejövő víz elvezetésének engedélyeztetésével nem tud mit kezdeni a szakértő, mert külterületi terveztetés végig futtatása hosszú folyamat.

Tinnye Község önkormányzat Képviselő-testületének 65/2018. (XI.28.) önkormányzati határozata
Csapadékvíz elvezetés tervezésére érkezett ajánlatok elbírálása

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csapadékvíz elvezetés tervezésére a beérkezett ajánlatok közül az előterjesztés melléklete szerinti a Közműcoop Mérnöki Tervező és Szervező Kt. (képviselő: Balázs Imre Frigyes, 1164 Budapest, Lucernás u. 22.) ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

11. Tinnye Király-völgy közvilágítására érkezett kivitelezői ajánlatok elbírálása

 20181128_11_Kiralyvolgy_kozvilagitas_kivitelezo_ajanlatok_elbiralasa.mp3

Krix Lajos: Tájékoztat, hogy hosszú idő után aláírásra került az Elmű által a Királyvölgy közvilágítás engedélyeztetési terve. Kiegészítést tesz, amelyben bejárták a területet az Ezer Amper Kft.-vel és megállapították, hogy 158 darab lámpatest helyett 100 darab lámpatestre lesz szükség. A 100 darab lámpatest rendelése 5 159 000 forintba kerül. A 158 darabos lámpatest munkadíjjal együtt 17 174 991 forintos ajánlatukkal szemben a 100 darabra csökkent lámpatest munkadíjjal együtt összesen körülbelül 11 900 000 forint. Ebben az évben anyagra kell (lámpatestek megrendelésére) előleg átutalást teljesíteni, amelynek összege 5 000 000 forint.

Nagy Jenő: Mikorra valósul meg?

Krix Lajos: A lámpák szállításától függ, amelynek szállítási határideje 6-8 hét. Amennyiben ma döntés születik, előbbre hozható, ha december elején megrendelik a lámpákat január közepére megérkezik. A lámpák megérkezése után körülbelül két hét alatt felszerelik, majd az Elektromos Művek engedélyezése után kész a közvilágítás.

Nagy Jenő: Ezek energia takarékos izzók és körülbelül havonta mennyit jelent Tinnye Önkormányzatának pluszban a villanyszámlában?

Krix Lajos: A falu méretéhez viszonyítva körülbelül 5%-ot jelent. A teljes kiadott anyagban benne vannak az ajánlatok. Javasolja az Ezer Amper Kft. ajánlatának elfogadását.

Nagy Jenő: Az egyes és a kettes között az izzók a különbség?

Krix Lajos: Igen, az első verziónál erősebb fényességű izzók szerepelnek, nincs szükség rá, ezért a második verzió jobb.

Török Éva: Az izzó cseréjét ki végzi el?

Krix Lajos: Az Elmű végzi és leszámlázza az önkormányzatnak az izzócseréjét.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2018. (XI.28.) önkormányzati határozata
Királyvölgyi közvilágításra érkezett ajánlatok elbírálása

Tinnye Község önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Királyvölgyi közvilágítás kivitelezésére beérkezett pályázatok közül 11 900 000 forint vállalási árral, az Ezer Amper Kft. (, 1173 Budapest, Flamingó u. 27. képviselő: Mihala Gábor.) ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

(rövid szünetet követően az ülés folytatódott [a szerk.])

12. Tinnye Bajcsy-Zs. úti gyalogátkelőhelyre érkezett tervezői ajánlatok elbírálása

 20181128_12_BajcsyZs_gyalogatkelohely_terv_ajanlatok_elbiralasa.mp3

Krix Lajos: Bajcsy Zs. úti gyalogátkelőhelyre érkezett tervezői ajánlatok elbírálása. Budaörsi Rendőrkapitányság kezdeményezésével volt egy teljes körű egyeztetés Tinnyén, ami a 102-es út átmenő forgalmának az enyhítését és biztonságossá tételét szolgáló intézkedésekre fókuszál. Ennek megfelelően egyeztetés történt a Pest Megyei Rendőrséggel, Kormányhivatallal és Közútkezelővel és közösen szemmel kijelölésre került a lámpával védett gyalogátkelőhely elhelyezhetősége. Gyalogátkelőhely a posta bejáratával szemben helyezhető el. Kapcsolatfelvétel útján tárgyalt helyi illetékességű Viktor Attila vezető tervezővel. Három ajánlat érkezett, ebből Viktor Attila ajánlata jelentős kedvezményeket tartalmaz 1 390 000 Ft+áfáért vállalja Tinnyei lakos révén. Az ajánlat tartalmazza a gyalogátkelőhely, összes közmű és árok hozzáigazítást, parkolóhely hozzáigazítást jelzőlámpát, ami két irányból pirosra vált megengedett sebesség átlépésénél és ezen kívül nyomógombos átkelés érzékelőt is. Viktor Attila vállalja a tervek mihamarabbi elkészítését és az engedélyek beszerzését. Amennyiben megvannak az engedélyek azonnal elindítható a folyamat.

Nagy Jenő: Nagyságrendileg mennyibe kerül?

Krix Lajos: Nem tudni még, de nagyságrendileg 15-20 millió forint attól függ, hogy mit kell hozzáigazítani. Javasolja Viktor Attila ajánlatát annál is inkább mert jelentős kedvezményt adott a saját munkadíjából.

Nagy Jenő: Ez még az idei költségvetést terheli?

Krix Lajos: Előleg szintjén terheli a költségvetést, de lehet, hogy átcsúszik a következő évre. Most kell kimunkálni egy kérelmet a Magyar Állam, illetve a Közútkezelő felé, hogy a 102-es út óriási forgalma miatt járuljon hozzá Tinnye gyalogátkelőhely kiépítéséhez.

Dr. Imre Gábor: Azt gondolja, hogy az idei költségvetésből legyen kifizetve határidők betartása esetén.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzatának 67/2018. (XI.28.) önkormányzati határozata
Tinnye 493/3 hrsz. jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezéséről

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 493/3 hrsz. jelzőlámpás gyalogátkelőhely egyesített engedélyezési és kiviteli tervezésre érkezett ajánlatok közül a Via Road Mérnökiroda Kft. (képviselője: Viktor Attila ügyvezető) 1 390 000 Ft+ÁFA tervezői ajánlatát fogadja el.
Meghatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

13. Garancsi-tó kormányhivatal hiánypótlás

 20181128_13_Garancs_to_halgazdalkodas_kormanyhivatal_hianypotlas.mp3

Krix Lajos: Átadja a szót Dr. Imre Gábor jegyzőnek.

Dr. Imre Gábor: Egy végzést kapott az önkormányzat a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalától.
Nyilatkozni kell, hogy a halgazdálkodási jog gyakorlására jelenleg van-e szerződése a tulajdonos önkormányzatnak. Hozzáteszi, hogy jelen pillanatban nincs Tinnyének szerződése.
Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a tulajdonos nyilatkozatát arra vonatkozóan kérik, hogy kíván-e élni a halgazdálkodás jogával a Garancsi-tó elnevezésű nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen.
A főépítész úrtól kért – és a képviselőknek kiküldött – véleményében fel van sorolva miért nem szerencsés a halgazdálkodás a Garancsi tavon. Véleménye szerint ökológiailag és gazdaságilag sem alkalmas horgászatra. A tevékenység tovább szennyezné az amúgy sem jó minőségű vizet.

Nagy Jenő: Véleménye szerint sem alkalmas a horgászatra, de javasolja a halállomány lehalászását a tóban.

Molnár Ede: Elmondása alapján tele van hínárral ezért sem alkalmas a horgászatra.

Krix Lajos: Javaslata szerint másra kell most költeni, amikor már nincs égetően fontos dolog, akkor fog aktuálissá válni a Garancsi-tó rendbetétele.

Dr. Imre Gábor: Szakmai állásfoglalást fog kérni a Garancsi-tó lehalászásával kapcsolatban az illetékes hivataltól.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2018. (XI.28) önkormányzati határozata
Tinnye Község Önkormányzatának halgazdálkodási jogáról

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pestmegyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal PE-06/FM3/01553-5/2018. számú hiánypótló végzésére az alábbiak szerint nyilatkozik:

Az önkormányzat a Tinnye, Garancs tó 13-078-1-5 víztérkódú (Tinnye külterület 036/1 hrsz.) halgazdálkodási vízterület tulajdonosaként – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 23.§ -ban meghatározottak szerint, továbbra is élni kíván az önkormányzatot illető halgazdálkodási jogával, ugyanakkor a területen a horgászatra vonatkozó tilalmat is tartósan fent kívánja tartani. Ennek megfelelően területi horgászjegyeket sem kíván a jövőben kiadni.
Döntéséről, jelen határozat megküldésével a polgármester értesíti az illetékes járási hivatalt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

14. BÖT társulási megállapodás 10. számú módosítása

 20181128_14_BOT_tarsulasi_megallapodas_modositasa.mp3

Krix Lajos: Következő napirendi pont a BÖT társulási megállapodás módosítása. Átadja a szót Dr. Imre Gábor jegyzőnek.

Dr. Imre Gábor: BŐT társulási megállapodás 10.számú módosítása arról szól, hogy Tinnyével és Pilisjászfaluval bővülne a társulási megállapodás. A képviselő- testület jóváhagyásra van szükség, hogy a két önkormányzat becsatlakozhasson a Budakeszi „HÍD”-ba a gyermekjóléti szolgálat tekintetében.

Krix Lajos: Szavazást rendel el

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2018. (XI.28.) önkormányzati határozata
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 10. sz. módosításának jóváhagyásáról

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 10. számú módosítását, a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és egységes szerkezetben, a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírására.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

15. Önkormányzati ingatlan vagyonhasznosítási koncepció tárgyalása (zárt ülés)

(a napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta a képviselő-testület [a szerk.])

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2018. (XI.28.) önkormányzati határozata
a Tinnye 582/10. hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, a Kádár és Vojczek Kereskedelmi Kft. (2519 Piliscsév, Béke u. 91.) 1/1 tulajdonát képező Tinnye 582/10 hrsz.-ú ingatlan, az önkormányzat részére történő értékesítési ajánlatának elfogadására, amennyiben a vételár a 10 000 000 forintot nem haladja meg.
A képviselő testület fenntartja a jogát arra, hogy az eredményes tárgyalás esetén az adásvételi szerződés feltételeit jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

16. Lejárt határidejű határozatok

 20181128_16_Lejart_hatarideju_hatarozatok.mp3

Krix Lajos: Folytatja nyílt testületi üléssel. Az Ezer Amper Kft. tervezési ajánlatát elfogadta a képviselő-testület 750 000 Ft+ÁFA kifizetése számlabenyújtás után kifizetésre kerül. Királyvölgyi vis major esetében nincs döntés még. Megtörtént Oláh József 567 hrsz.-ú ingatlanának visszavásárlása, illetve ugyanazon a napon eladásra került Urbán Tamásnak, az eladás kapcsán 200 000 forint összeg befolyt, a fennmaradó összeg pedig 2018. december 31-ig kerül teljesítésre. Ady E. utcai átvágás vis maior esetében döntés még nem született.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

17. Polgármesteri beszámoló

 20181128_17_Polgarmesteri_beszamolo_anonym.mp3
 menetrendi-tajekoztato.pdf
 menetrendi-valtozas.pdf

Krix Lajos: Két ülés közötti eseményekről tájékoztat. Áttörés indult meg a tömegközlekedésben, a jelenleg hatályos menetrenden túl 2+2 járat indul meg Zsámbékról Pilisvörösvárra és Pilisvörösvárról Zsámbék irányában. Pilisvörösvárról induló vonal Tinnye érintésével Zsámbékon keresztül Kelenföldig megy el és ugyanígy visszafelé is. Az új menetrend 2018. december 9-én lép érvénybe. 2019 első félév végéig tervezik az Árpád-hídtól Sárisáp felé újabb két járat beindítását, ez azt jelenti, hogy két vonallal bővülhet Tinnye oda vissza. Egy probléma van még, hogy a hétvégén ezek a járatok nincsenek, illetve nem mindegyik megy fel Piliscsaba vasútállomásra. A NIF megküldte a 102-es út teljes dokumentációját tájékoztatási, kifüggesztési kötelezettség van rá. Falu karácsonyi program lesz 2018. december 15-én 17 órai kezdettel újszülött köszöntéssel, idős lakók köszöntésével és műsorokkal. A Református közösség szervezésében 2018. december 22-én 19 órakor jótékonysági koncert lesz, amelynek a teljes bevétele átadásra kerül az Önkormányzatnak, amit rászorult család-családok kapnak meg.

Török Éva: Érdeklődik, hogy van e vérvétel Tinnyén? Csak az mehet oda, akinek a Dr. Répási Ildikó adja a beutalót?

Krix Lajos: Igen, van, a Tinnyei Hírekben szerepelt. Balázsné Ildikó veszi le a vért, ennek díja havi 6 000 forint.

Török Éva: A privatizáció megtörtént? Dr. Répási Ildikó átment privát praxisba?

Krix Lajos: Igen, Dr. Répási Ildikó 2018. szeptember 1-től nem innen kapja a fizetését.

Nagy Jenő: Van már szó arról, hogy átköltözik az új szolgálati lakásba?

Krix Lajos: Nem tudni még, valószínűleg amíg nem indul el az orvosi rendelő felújítása addig nem.

Török Éva: Honlapon van fent szippantásra pályázati kiírás.

Dr. Imre Gábor: Jegyzői hatáskörben rakta fel, mert kötelező. Az önkormányzatnak szerződnie kell egy szolgáltatóval és a rendeletnek tartalmaznia kell.

Krix Lajos: Tájékoztat, hogy a Bajcsy Zs. utca 27. számú szociális lakás elmaradt bérleti díjának kifizetése megindult a bérlők részéről.

 

Krix Lajos polgármester 19:15-kor lezárta az ülést.

18. Egyebek

(a napirendi pontot végül nem tárgyalta a képviselő-testület [a szerk.])


Hangfelvételek, videók:

 20181128_00_Napirend.mp3
 20181128_00b_Kossuth_haz_Eszti_neni.mp3
 20181128_01_Koltsegvetesi_beszamolo_jan_szept.mp3
 20181128_02_Koltsegvetes_1_sz_modositasa.mp3
 20181128_03_Etkezesi_rendelet_modositasa.mp3
 20181128_04_Szocialis_tuzifa_rendelet_modositasa.mp3
 20181128_05_Ado_erdekeltsegi_rendelet_tervezet.mp3
 20181128_06_Bursa_Hungarica_palyazatok_elbiralasa_1_szunet_elott.mp3
 20181128_06_Bursa_Hungarica_palyazatok_elbiralasa_2.mp3
 20181128_07_MVoks_ulesvezetest_tamogato_rendszer_bevezetese.mp3
 20181128_08_Tinnye_1495_hrsz_telek_eladasa.mp3
 20181128_09_Tinnye_1895_hrsz_ingatlan_atvetele_adotartozas.mp3
 20181128_10_Belteruleti_csapadekviz_elvezetes_terv_ajanlatok_elbiralasa.mp3
 20181128_11_Kiralyvolgy_kozvilagitas_kivitelezo_ajanlatok_elbiralasa.mp3
 20181128_12_BajcsyZs_gyalogatkelohely_terv_ajanlatok_elbiralasa.mp3
 20181128_13_Garancs_to_halgazdalkodas_kormanyhivatal_hianypotlas.mp3
 20181128_14_BOT_tarsulasi_megallapodas_modositasa.mp3
 20181128_16_Lejart_hatarideju_hatarozatok.mp3
 20181128_17_Polgarmesteri_beszamolo_anonym.mp3

Dokumentumok:

 20181128_JKV.pdf
 20181128_JKVM.pdf
 20181128_JKVM2.pdf
 20181115_NapkoziOtthonosOvoda_IdokoziKoltsegvetesiJelentes_jan-szept.pdf
 20181115_TinnyeKozsegOnkormanyzata_IdokoziKoltsegvetesiJelentes_jan-szept.pdf
 menetrendi-tajekoztato.pdf
 menetrendi-valtozas.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

Ossza meg a cikket:

Továbbiak a témákban:

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről (Frissítve)

Közvetítés: 2020.03.18. 7:30

2020.03.20.

Videó a Tinnye-Pilisjászfalu közös képviselő-testületi ülésről

Közvetítés: 2020.03.09. 18:00

2020.03.12.

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről

Közvetítés: 2020.02.26. 18:00

2020.03.01.

Pályázati Felhívás

Tinnye önkormányzati honlapjának helyreállítására

2020.02.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. július 17.

2019.07.20.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 24.

2019.04.30.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 3. (rendkívüli ülés)

2019.04.06.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. február 27.

2019.04.06.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. február 13.

2019.04.06.

Polgármesteri tájékoztató – információcsere (+hang)

Az új M100-as út kapcsán tervezett (Tinnyét és Piliscsabát elkerülő) úttal kapcsolatban

2019.01.07.

A képviselő-testületi ülések hangfelvételei

Már az interneten – a tinnye.info online hírportálon

2018.11.04.

Tinnye, a gazdag falu

Gondolatok a legutóbbi tinnyei fejleményekről

2018.10.28.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. október 10. (rendkívüli ülés)

2018.11.05.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. szeptember 26. 15:00–17:12

2018.10.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 25. 15:00-15:40 (rendkívüli ülés)

2018.10.25.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 12. 15:00-16:15 (rendkívüli ülés)

2018.10.25.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 31. (rendkívüli ülés)

2018.11.24.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 16. 15:00–19:05

2018.10.07.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. április 23.

2019.01.02.

Gombóc Artúr ebédje

Szerkesztői vélemény a nyilvánosságról, felelősségről és függetlenségről

2017.03.31.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 23. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 13.

2017.03.04.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. január 9. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Ilyennek láttuk a II. Tinnyei Községi Disznótort

Képes beszámoló

2017.02.07.

Önkormányzati hírek

Krix Lajos polgármestertől és dr. Imre Gábor jegyzőtől

2017.02.07.

Megújul a tinnyei Kossuth Lajos Művelődési Ház

2017.01.08.