Page header
 Főoldal Ma:  Üveg 4 nap múlva:  Kommunális,  Szelektív

„Alkotok” program – részvételi feltételek

Érvényes a dokumentum 2022.12.03. 14:07:20-kor bekövetkezett módosításától.

Rajzolsz? / Szobrászkodsz? / Írsz? … ALKOTSZ?
Megmutatnád Tinnyének és a nagyvilágnak?
Küldd el nekünk!

A Körtvélyes bemutatja!

 
További információért olvass tovább!

1. A kézzelfogható és széles körű nyilvánosság lehetősége

Felhívjuk minden helyi és környékbeli, profi vagy hobbi művész figyelmét a nyomtatott vagy online sajtóban történő megjelenés lehetőségére. A Körtvélyes c. helyi lap bő 700 példányban több mint 1900 olvasóhoz jut el közvetlen és közvetett formában, de a tinnye.info online c. hírportálunk írásait is többszáz letöltés éri havonta. S míg utóbbi akár külföldről is olvasható, nyomtatott lapunk sem csak Tinnyén, hanem bárhol a világon elérhető az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumán keresztül. A lapszámok OSZK adatbázisba való feltöltését is igyekszünk folyamatosan végezni, ahogy a jelen tinnye.info online internetes hírportálunkon is letölthető az összes eddig megjelent lapszámunk.

2. Műfajok

Az „Alkotok” program keretében minden olyan típusú alkotás bemutatására lehetőséget biztosítunk, ami a nyomtatott sajtóban megjeleníthető. Ilyenek például:

 • szabadkézi ceruza- vagy tusrajzok,
 • 3D modellek és jelenetek renderei,
 • festmények,
 • képregények,
 • fényképek,
 • grafikai kompozíciók és montázsok,
 • kézzel faragott vagy 3D nyomtatott szobrokról készült fényképek,
 • művészeti értékkel bíró iparos és kisiparos munkákról (kovácsmunkák, asztalos és ácsmunkák, építmények és épületrészek, jelmezek és kosztümök, fonatok, hímzések stb.) készült fényképek,
 • versek,
 • novellák,
 • regény részletek

3. Követelmények

Ahhoz, hogy a beküldött munkák megjelenhessenek lapunkban, az alábbi követelményeknek és feltételeknek kell maradéktalanul megfelelni:

 1. A beküldött mű nem lehet hirdetés. Amennyiben grafikai összetétele vagy szöveges tartalma alapján ez a feltétel nem teljesíthető, úgy megjelentetésére csak fizetett hirdetés formájában tudunk lehetőséget biztosítani.
 2. A beküldött mű nem tartalmazhat elérhetőséget. A művön megtalálható, a szerző beazonosítását lehetővé tevő jelzés (pl. aláírás, márkanév, cégér, embléma stb.) része lehet az alkotásnak, azonban elérhetőség (honlap vagy e-mail cím, telefonszám, levelezési cím stb.) nem. Az ilyen, esetleg mégis látható elemeket a beküldött képről töröljük vagy felismerhetetlenné tesszük.
 3. A beküldött mű kizárólag olyan tartalommal bírhat, ami a jogszabályoknak megfelelő, közzétételre alkalmas, párt- és politikamentes, valamint etikai és esztétikai normát, közerkölcsöt vagy bármely vallási felekezetet nem sért.
 4. Amennyiben a műről elektronikus formátumú fényképet vagy képfájlt kapunk, úgy annak nyomdai felbontása min. 300 dpi legyen. Ez egy álló A4-es lap margók nélküli (210 mm-es) szélességére vetítve legalább 2480 pixeles felbontást jelent.

4. Szükséges mellékletek

Beküldött művenként mellékelni kell az alábbi, a művész/beküldő nevével, címével és aláírásával ellátott mellékleteket:

 1. Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a mű szerzői joga az azt beküldő személy tulajdonában vannak, így harmadik fél szerkesztőségünkkel szemben nem kezdeményezhet szerzői jogsértéssel kapcsolatban eljárást. Amennyiben ez mégis megtörténik, az írásbeli nyilatkozat alapján a felelősség áthárul a mű beküldőjére.
 2. Írásbeli hozzájárulás ahhoz, hogy a művet, illetve a műről készült fényképet lapunkban megjelentethetjük. Fontos tudni, hogy a lap elektronikus változata a nyomtatott megjelenésen kívül megtalálható lesz, a tinnye.info online internetes hírportálunk megjelent lapszámok oldalán, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumában.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy online megjelenés, nyilvánosan is elérhető műről készült fénykép/videó beküldése esetén, illetve egyedi elíbrálás esetén a fenti mellékletek meglététől saját hatáskörben eltekintsünk.

5. Fenntartjuk a jogot annak saját hatáskörben történő eldöntésére,

 1. hogy a beküldött mű megjelentetését indoklás nélküli megtagadjuk,
 2. hogy a beküldött művön az átmérezés, vágás, szaturáció módosítás, gamma korrekció műveletek közül egyet vagy többet végrehajtsunk,
 3. hogy a beküldött művet melyik platformon (nyomtatott vagy online), illetve nyomtatott esetben melyik lapszámban jelenítjük meg,
 4. hogy a beküldött művet a választott lapszámon belül milyen egyéb tartalom környezetében helyezzük el,
 5. hogy a beküldött művet a választott lapszámon belül színesben vagy fekete-fehérben jelenítjük meg,
 6. hogy egy lapszámon belül adott esetben több művet, adott esetben több különböző szerzőtől is bemutassunk,
 7. hogy egy lapszámban adott esetben egyetlen „Alkotok” program keretében beküldött művet se mutassunk be,
 8. hogy egy beküldött művet annak relatíve nagy terjedelme miatt több részletben, több lapszámon átívelően jelentessünk meg.

6. Beküldés módja

Az „Alkotok” program keretében megjelentetni kívánt ipar- vagy képzőművészeti alkotásokat (vagy az azokról készült fényképet) elektronikus vagy postai úton várjuk szerkesztőségünk alábbi elérhetőségének valamelyikére: