Felhasználási Feltételek

Felhasználási feltételek

 

A tinnye.info domain tulajdonosa és üzemeltetője a

név:LOGISOL Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:2086 Tinnye, Bocskai u. 21.
adószám:24062574-2-13
cégjegyzékszám:13-09-158052
e-mail:infologisol.hu

a továbbiakban Kiadó.

Ön azzal, hogy belép a tinnye.info domain-re vagy annak bármyleik aldomain-jére (pl. lap.tinnye.info), a továbbiakban honlap, elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak.

Amennyiben Ön nem fogadja el jelen feltételeket, a honlapot el kell hagynia, azt nem használhatja.

A honlap, annak tartalma az alábbiak szerint használható fel

Amennyiben Ön a saját honlapján a honlapra (vagy azok bármelyik elemére) mutató linket (banner, button, stb.) kíván elhelyezni, azt kizárólag Kiadó előzetes hozzájárulásával teheti meg.

A honlapon közzétett tartalom a honlapra való hivatkozással (link) használható fel a hivatkozás forrásának (honlap, URL) olvasható (nem rejtett) feltüntetésével.

A Kiadó előzetes engedélyező írásbeli megállapodás hiányában kifejezetten megtiltja:

  1. A honlap és tartalmának többszörözését, terjesztését, nyilvánossághoz közvetítetését bármilyen módon, akár változatlan formában is;
  2. A honlap tartalmának kimásolását részben vagy egészben;
  3. A honlapból adatbázist létrehozását;
  4. A honlapból nyert információkból és adatokból harmadik személy részére szolgáltatás nyújtását;
  5. A honlapból nyert információkból és adatokból saját üzletszerű tevékenység végzését;
  6. A honlap oly módon történő felhasználását, amely Kiadó jogait sérti vagy veszélyezteti.

Felelősség

A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, a jogszerűtlen vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek tartalmáért Kiadó semmiféle felelősséget nem vállal.

Szavatosság, garancia

Kiadó szavatolja, hogy a honlapon található tartalom teljes mértékig összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra. Valamennyi honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges, illetve a Kiadó előzetesen már beszerezte a jogtulajdonos engedélyét a megjelenítéshez.

Kiadó a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban az esetleges hibákból eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősségét kizárja.

Egyéb

Kiadó fenntartja a jogot, hogy a honlapot és annak tartalmát – beleértve a jelen feltételeket is – előzetes értesítés nélkül is bármikor módosíthassa.